Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Kredīti un to veidi

Kredīti

Kredīti ir atlīdzības darījumi, kuros kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas īpašumā un kuri klientam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot bankai naudu vai citas lietas.

 • Hipotekārie kredīti - ilgtermiņa aizdevumi, kas tiek nodrošināti ar nekustamā īpašuma ķīlu (tas var būt arī nekustamais īpašums, kuru vēlaties iegādāties vai būvēt). Hipotekārais kredīti galvenokārt paredzēti mājokļa iegādei, labiekārtošanai, remontam un būvniecībai, kā arī citu lielāku pirkumu apmaksai.
 • Patēriņa kredīti - īstermiņa aizdevumi, kas paredzēti gadījumiem, kad nepieciešami naudas līdzekļi kāda noteikta pakalpojuma vai pirkuma īstenošanai. Tas var būt atpūtas brauciens, sadzīves tehnikas iegāde, mācību vai medicīnisku pakalpojumu apmaksa, pirmās iemaksas veikšana jauna mājokļa vai automašīnas iegādē, mājokļa remonts, kā arī citi mērķi.
 • Studiju kredīti - ilgtermiņa aizdevumi, kas paredzēti mācību maksas segšanai gan pilna, gan nepilna laika studentiem. Bankas piedāvā segt līdz pat 100% no studiju maksas bez valsts galvojuma. Ik gadu tiek rīkota arī izsole bankām par iespēju studiju kredītus izsniegt ar valsts galvojumu.
 • Studējošie kredīti - ilgtermiņa aizdevumi, kas paredzēti studenta ikdienas izdevumu segšanai – transporta izdevumiem, dienesta viesnīcu apmaksai, grāmatu iegādei un citu izdevumu segšanai. Šie kredīti tiek izmaksāts 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).
 • Overdrafts - īstermiņa aizdevums, kas noteikta limita ietvaros tiek piešķirts kā papildus līdzekļi klienta kontā. Tas nozīmē, ka Jums ir iespēja veikt pirkumus un izņemt skaidru naudu bankas automātos arī gadījumos, kad nebūs pietiekami Jūsu personiskie līdzekļi, jo tos par nelielu samaksu papildinās overdrafts.
 • Investīciju kredīti - ilgtermiņa aizdevumi uzņēmumiem jaunu biznesa projektu uzsākšanai, iekārtu un transporta līdzekļu iegādei, kā arī nekustamā īpašuma iegādei, celtniecībai un remontam. Kā kredītu nodrošinājums var kalpot: uzņēmuma aktīvi, kapitāldaļas un pamatlīdzekļi, nekustamais īpašums, atsevišķos gadījumos papildu nodrošinājums ir uzņēmuma īpašnieku galvojumi, kā arī citi nodrošinājuma veidi.
 • Kredīti apgrozāmo līdzekļu finansēšanai - īstermiņa aizdevumi uzņēmumiem, kas palīdz palielināt ražošanas apjomus, uzsākt jaunas preču grupas pārdošanu, apmierināt strauji pieaugošo pieprasījumu pēc sezonas precēm (ziemas vai vasaras preces;svētku periodā, piemēram, Ziemassvētkos utt.), kā arī iespēju saņemt finansējumu preču krājumu iegādei.

 • Faktorings - apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem. Pēc būtības tas ir pakalpojums, kas radīts uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanai un kura pamatā ir naudas prasījuma (debitora parāda) nodošana faktoringa uzņēmumam, saņemot tūlītēju apmaksu. Līdz ar to faktorings dod Jums iespēju bez tiešas garantijas saņemt finansējumu, kura vienīgā "ķīla" ir debitoru parāds jeb līdzekļi, kas jāsaņem no pircējiem. Tādēļ faktoringa un rēķinu diskontēšanas pakalpojumu izmantošana nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un atvieglo tās plānošanu, samazina klientu apkalpošanas un administrēšanas izdevumus, kā arī samazina ar debitoru parādiem saistīto risku, tādējādi ļaujot uzņēmējiem vairāk resursu novirzīt savai pamatdarbībai.


Līzings

Līzings ir finansu pakalpojums, kura rezultātā līzinga devējs nodod līzinga ņēmējam tiesības izmantot līzinga objektu apmaiņā pret līgumā noteiktajiem maksājumiem.

Līzinga finansēšanas veidi:

 • Finanšu līzings - banka vai līzinga kompānija iegādājas klienta izvēlēto līzinga objektu, iegūstot uz to īpašuma tiesības un nodod to klienta lietošanā. Līzinga periodā laikā klients veic ikmēneša maksājumus, sedzot līzinga objekta vērtību. Tiklīdz ir nokārtotas visas līzinga līgumā noteiktās saistības, attiecīgais līzinga objekts nonāk klienta īpašumā.
 • Operatīvais līzings - banka vai līzinga kompānija iegādājas klienta izvēlēto līzinga objektu un nodod to klienta lietošanā līdz noteiktam termiņam. Šajā laikā klients veic līzinga maksājumus, izmaksājot līzinga objekta amortizācijas (nolietojuma) vērtību. Līgumam beidzoties, klientam ir vairākas iespējas: pagarināt līzinga līgumu (atmaksājot atlikušo līzinga objekta vērtību), izmantot izpirkšanas tiesības par iepriekš atrunātu vērtību, nodot izpirkšanas tiesības citai personai, atdot līzinga objektu pircējam.
 • Pilna servisa līzings - klients saņem lietošanā ne tikai transporta līdzekli, bet izmanto vēl citas līzinga devēja piedāvātās priekšrocības (piemēram, līzinga devējs Jūsu vietā veiks obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, KASKO apdrošināšanu, vadītāja un pasažieru apdrošināšanu, automašīnas reģistrēšanu CSDD, segs ikgadējās transporta līdzekļa nodevas un tehniskās apskates izmaksas, regulāri rūpēsies par spēkrata apkopi visa perioda laikā, nodrošinās automašīnas transportēšanu uz/no servisiem, nodrošinās klienta transporta līdzekli ar ziemas riepu komplektu (4 gab.) utt.). Izmaksas, kas rodas izmantojot papildus atrunātos pakalpojumus, klients apmaksā pakāpeniski, tās tiek pievienotas ikmēneša līzinga maksājumam. Kaut arī pilna servisa līzinga mēneša maksājums ir lielāks par finanšu un operatīvā līzinga maksājumiem, tas piedāvā virkni ērtību.

Ar ko kredīts atšķiras no līzinga?

Svarīgākā kredīta un līzinga atšķirība ir tāda, ka, iegādājoties preci uz kredīta, kredīta ņēmējs kļūst par iegādātās preces īpašnieku un atmaksā kredītiestādei aizdoto naudu, kā arī procentus par aizdevumu. Savukārt, noformējot līzingu, līzinga ņēmējs nekļūst preces īpašnieks - īpašnieks ir līzinga devējs, un līzinga ņēmējs ir tikai preces turētājs jeb lietotājs. Kad tiek pilnībā apmaksāts līzings, prece nonāk līzinga ņēmējā īpašumā.