Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Operatīvais līzings

Kas ir operatīvais līzings?

Operatīvais līzings salīdzināms ar ilgtermiņa nomu. Līzinga perioda laikā klients maksā nomas maksu, kas veidojas kā starpība starp automašīnas iegādes vērtību un noteikto atlikušo vērtību. Lielākoties tie ir 30 – 40 % no jauna auto vērtības. Tas nozīmē, ka banka vai līzinga kompānija iegādājas klienta izvēlēto automašīnu un nodod to klienta lietošanā līdz noteiktam termiņam. Šajā laikā klients veic līzinga maksājumus, izmaksājot automašīnas amortizācijas (nolietojuma) vērtību. Operatīvā līzinga gadījumā automašīna pēc līzinga perioda beigām nepāriet klienta īpašumā. Beidzoties līguma periodam, klients var automašīnu izpirkt par tās atlikušo vērtību vai arī atdot to atpakaļ pārdevējam.

Atlikusī automašīnas vērtība tiek noteikta saskaņā ar vienošanos starp banku vai līzinga kompāniju, klientu un automašīnas pārdevēju, pamatojoties uz otrreizējā tirgus attīstību, automašīnas veidu, to tehnisko stāvokli un citiem faktoriem.

Šādu līzingu parasti izvēlas klienti, kuriem ir svarīgs pēc iespējas mazāks līzinga ikmēneša maksājums un arī tie, kuri vēlas braukt ar pēc iespējas jaunāku automašīnu. Līzinga termiņam beidzoties, automašīnu iespējams nodot atpakaļ pārdevējam un noformēt jaunu līzingu jaunākai automašīnai.


Līzinga pirmā iemaksa

Ja darījuma summa ir vienāda vai lielāka par 100 minimālajām mēnešalgām, tad bankas piešķirtā līzinga summa nevar pārsniegt 90% no darījuma summas. Tas nozīmē, ka Jums būs nepieciešams apmaksāt 10% no šīs darījumu summas. Tāpat arī pirmo iemaksu var ietekmēt automašīnas vērtība un vecums, kā arī Jūsu maksātspēja.

Tātad, ja līzinga summa ir līdz 80 000 EUR, Jums ir iespēja noformēt līzingu pat līdz 100% no automašīnas vērtības. Piedāvājam ieskatīties un salīdzināt banku piedāvātos finansējuma summas (līzings ).


Līzinga procentu likmes

Procentu likme katra līzinga gadījumā tiek noteikta individuāli, kas izriet no Jūsu izvēlētās automašīnas vecuma un summas, kā arī pirmās iemaksas, ko iemaksājat par šo automašīnu. Kā arī tiek ņemts vērā Jūsu kredītvēsture, līzinga periods un valūta.  

Izsniedzot līzingu, banka piemēro procentu likmi, kas sastāv no starpbanku likmes (EURIBOR) un pašas bankas pievienotās likmes. Starpbanku likmes mainās katru dienu, to izmaiņām Jūs varat sekot līdz arī mūsu portālā (skatīt starpbanku likmes 1). Savukārt pašas bankas pievienotā likme katrā bankā tiek izskatīta individuāli.


Mainīgā vai fiksētā procentu likme 

Bankās situācijas ir dažādas, procentu likmes tiek piedāvātas gan ar mainīgo, gan ar fiksēto likmi. Ar ko atšķiras šīs procentu likmes?

  • Fiksētā procentu likme – tiek noteikta uz ilgāku laika posmu vai pat visu līzinga līguma termiņu, kas pārsvarā ir nemainīga. Fiksētā likme parasti ir augstāka par mainīgo likmi, jo banka vai līzinga kompānija tādējādi nodrošinās pret risku, ka naudas tirgū var notikt krasas pārmaiņas.
  • Mainīgā procentu likme – sastāv no mainīgās starpbanku procentu likmes (RIGIBOR, EURIBOR, LIBOR) un bankas noteiktās nemainīgās papildu likmes. Šo likmi banka pārskata pārsvarā ik pēc 3 vai 6 mēnešiem, atkarībā no tā, kādu likmi ir izvēlējies klients. Mainīgā likme ir zemāka par fiksēto likmi, bet tā svārstās saskaņā ar tirgus situāciju ik pēc 3 vai 6 mēnešiem, kas var palielināt (vai gluži pretēji – samazināt) ikmēneša maksājuma apjomu.

Līzinga noformēšanas gaita

  • Jūs izvēlaties automašīnu;
  • Bankā vai līzinga kompānijā iesniedzat visus nepieciešamos dokumentus līzinga piešķiršanai;
  • Banka vai līzinga kompānija izskata pieteikumu 1-3 dienu laikā un informē Jūs par finansējuma piešķiršanas nosacījumiem;
  • Tiek sastādīts un parakstīts līzinga līgums un izsniegts rēķins par pirmo iemaksu;
  • Pēc pirmās iemaksas veikšanas, automašīna tiek piereģistrēta CSDD uz līzinga devēja vārda, kā arī tiek sagatavota un noformēta KASKO apdrošināšanas polise (par KASKO apdrošināšanu KASKO);
  • Jūs dodaties pie auto pārdevēja saņemt automašīnu.

Par to kādus dokumentus jāiesniedz līzinga saņemšanai - banku sadaļā (atvērt ).


Papildu izdevumi 

Iesniedzot auto līzinga pieteikumu jārēķinās ar vienreizēju līguma atlīdzību (komisijas maksa), maksu par automašīnas vērtējumu, apdrošināšanas izdevumiem un īpašumtiesību pārreģistrācijas izdevumiem. Līzinga pieteikuma izskatīšana bankās ir bez maksas.