Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Nekustamā īpašuma apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana 

Iegādājoties īpašumu ar hipotekāro kredītu, īpašums jāapdrošina par summu, kas nav mazāka par izsniegtā kredīta summu. Apdrošināšana nepieciešama, lai situācijās, kad ar īpašumu notiek kāds nelaimes gadījums, Jums būtu garantija, ka nepaliksiet bez dzīvesvietas un ar nenokārtotām kredīta saistībām.


Apdrošināšanas polises cena

Īpašuma apdrošināšanas izmaksas (polises cena) - tiek noteikta atkarībā no apdrošināmā īpašuma veida, raksturojuma (īpašuma stāvoklis, ēku konstrukcijās izmantotie materiāli un tml.), atrašanās vietas un citiem faktoriem, kuri ir svarīgi riska pakāpes noteikšanai.

Nekustamā īpašuma apdrošināšanas izmaksām standarta gadījumos nevajadzētu pārsniegt 0,5% no apdrošinājuma summas. Orientējoši tie ir no 0,2% līdz 0,4%. Jāpiebilst, ka koka ēkām apdrošināšana izmaksās krietni dārgāka, kā arī tad, ja apdrošinātajā īpašumā tiek veikts remonts. Apdrošināšanas izmaksas (polises cena) var tikt samazinātas  atkarībā no pašriska apmēra (naudas apmērs kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apņemas segt pats apdrošinājuma ņēmējs), apdrošinājuma summas un ja tiek veikti drošības pasākumi, kā arī vairākiem citiem faktoriem.


Īpašuma apdrošināšanas summa

Apdrošinājuma summa tiek noteikta, savstarpēji vienojoties ar apdrošināšanas kompāniju, bet tā nedrīkst pārsniegt apdrošinātā objekta vērtību. Līgumslēdzēja puses apdrošināšanas līgumā var vienoties par apdrošināšanas objekta novērtēšanas metodi, kā arī par apdrošināšanas objekta atjaunošanas vērtību.

Pēc apdrošinājuma ņēmēja vēlmes apdrošināšanas līgumu var noslēgt arī nepilnā apdrošināšanas objekta vērtībā. Taču šajā gadījumā apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā no zaudējuma, kāda ir starp apdrošinājuma summu un objekta vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.