Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Mājokļa būvniecības kredīts

Kas ir kredīts mājokļa būvniecībai?

Būvniecībai paredzētais mājokļa kredīts dod Jums iespēju uzcelt pašam savu mājokli. Par kredīta nodrošinājumu var kalpot vēl tikai topošais mājoklis (tā nākotnes vērtība) ar zemes gabalu, uz kura vēlaties to uzbūvēt, vai kāds cits nekustamais īpašums. Mājokļa kredīts tiks izsniegts pa daļām saskaņā ar paveiktajiem būvdarbiem un tāmi, turklāt bankas piedāvā izdevīgus nosacījumus - būvniecības laikā Jums jāatmaksā tikai procenti, bet pamatsummas atmaksu uzsāksiet tikai pēc būvniecības pabeigšanas.


Kāda ir būvniecības gaita?

Tātad, ja Jums ir gatavs ēkas projekts, ar to jādodas pie vērtētāja, kas novērtē gan tagadējo zemes vērtību, gan zemes nākotnes vērtību, kad tur jau būs uzbūvēta māja. Nākotnes vērtība parāda, cik vērtīga būs konkrētā zeme kopā ar māju. Pēc vērtējuma saņemšanas, banka izvērtē cik procentuāli no nākotnes vērtības tā būs gatava finansēt. Ja ir pozitīva atbilde, bankā jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti mājokļa kredīta saņemšanai: ienākumus apliecinoši dokumenti, vērtējums, apstiprināta ēkas projekta un būvatļaujas kopija, līgums vai līguma projekts par būvdarbu veikšanu kopā ar tāmi un citi dokumenti. Tiek izveidoti būvdarbu finansēšanas etapi, kurā tiek aprakstīta būvniecības gaita un tā termiņi. Šo etapu vēlamais skaits ir aptuveni 5 - 6. Pārraudzību pār būvniecības procesu uzņemas būvuzraugs. Tāpēc būvuzrauga izvēle un sadarbības nosacījumi jāsaskaņo ar banku un pēc tam jāiesniedz bankā noslēgtais līgums ar būvuzraugu. Būvniecība tiek finansēta pa daļām, tāpēc pirms katra nākamā būvniecības posma finansēšanas klients iesniedz bankā darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, ko sniedzis būvuzraugs. Šādi banka kontrolē, vai par izsniegto naudu ir veikti plānotie darbi.

Lai nodrošinātos pret dažādiem riskiem, būvniecības darbi noteikti jāapdrošina banku saskaņotā apdrošināšanas kompānijā.