Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Hipotekārā kredīta pārkreditācija

Kas ir pārkreditācija?

Tā ir iespēja refinansēt savu esošo kredītu uz jauniem un labākiem noteikumiem (piemēram, zemāku procentu likmi), ko piedāvā cita banka. Tas nozīmē, ka tiek dzēsts esošais kredīts un noformēts jauns kredīts citā bankā. Pārkreditācijas norises gaita:

 • Jūs atrodat banku, kura piedāvā izdevīgākus kredīta nosacījumus, aizpildāt kredīta pieteikumu un iesniedzat visus nepieciešamos dokumentus kredīta saņemšanai.
 • Jaunā banka pieņem lēmumu par kredīta izsniegšanu. Ja tās lēmums ir pozitīvs, Jums jāpaziņo savai līdzšinējai bankai, ka vēlaties veikt pārkreditāciju uz jaunu banku.
 • Jaunā banka sagatavo trīspusēju vienošanos starp Jums un abām bankām. Jaunā banka apliecina, ka Jums ir piešķirts kredīts, ar kuru tiks dzēsts pašreizējais kredīts.
 • Jūs parakstāt jauno kredīta un ķīlas līgumu, kā arī vienošanos par kredīta refinansēšanu.
 • Pēc trīspusējās vienošanās parakstīšanas Jūs saņemsiet no līdzšinējās bankas atļauju uzlikt ieķīlātajam īpašumam otrās kārtas hipotēku Zemesgrāmatā.
 • Pēc otrās hipotēkas reģistrēšanas Zemesgrāmatā Jūsu jaunā banka pārskaitīs jūsu līdzšinējai bankai summu, kas nepieciešama kredīta dzēšanai.
 • Saņemot summu kredīta dzēšanai, Jūsu iepriekšējā banka izsniegs lūgumu Zemesgrāmatai par īpašuma pirmās hipotēkas dzēšanu. Ar to otrās kārtas hipotēka kļūst par pirmās kārtas hipotēku par labu jaunajai bankai

Pārkreditācijas izdevīgums

Lai izvērtētu, vai refinansēties ir izdevīgi, Jums nepieciešams salīdzināt esošā kredīta un jaunā kredīta izmaksas nākotnē. Ja kopējās izmaksas jaunajam kredītam ir mazākas nekā esošā kredīta un refinansēšanas izmaksas kopā - Jums ir izdevīgi refinansēt savu kredītu.

Refinansēšanas kopējās izmaksas veido:

 • Komisijas maksa par kredīta refinansēšanu;
 • Bankas komisijas maksa par kredīta izsniegšanu;
 • Notāra pakalpojumi un Zemesgrāmatas valsts nodeva par otrās kārtas hipotēkas reģistrēšanu;
 • Iespējams, būs nepieciešams jauns īpašuma novērtējums un apdrošināšana.

Piemērs

Jūsu esošā kredīta atlikums ir EUR 60 000, atlikušais kredīta dzēšanas termiņš 15 gadi, kredīta procentu likme ir 7% gadā. Savukārt banka, kurā Jūs vēlaties refinansēt savu kredītu, Jums piedāvā procentu likmi 6% gadā. Šādā gadījumā, pieņemot, ka Jūsu banka neietur soda procentus par kredīta pirmstermiņa dzēšanu, Jums ir izdevīgi refinansēties. Ja Jūs kredītu maksājat pēc regulārā grafika, Jūsu ikmēneša maksājums samazināsies par aptuveni EUR 33, un kopējā ietaupījuma tagadnes vērtība būs EUR 5200. Tā kā kopējie refinansēšanās izdevumi ir aptuveni EUR 700, kas ir mazāk nekā ietaupījums no mēneša maksājumiem, tad refinansēties ir izdevīgi.