Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Studējošā kredīts (komerckredīts)

Kas ir studējošā kredīts?

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta ikdienas izdevumu segšanai – transporta izdevumiem, dienesta viesnīcu apmaksai, grāmatu iegādei un citu izdevumu segšanai. Šis kredīts tiek izmaksāts katru mēnesi.

Šobrīd studējošo kredītu augstskolu studentiem piedāvā tikai Nordea banka - ikdienas tēriņiem studiju laikā var saņemt līdz 210 EUR mēnesī. Kredītu var saņemt visu akreditēto Latvijas augstskolu un koledžu studenti, kā arī tie, kas studē licencētās studiju programmās. Akreditēto augstskolu un koledžu saraksts


Kādas ir kredīta procentu likmes?

Izsniedzot studējošo kredītu, bankas piemēro procentu likmi, kas sastāv no mainīgās starpbanku likmes (EURIBOR) un fiksētās likmes, ko nosaka banka. Zemāk tabulā norādītas banku fiksētās likmes, kurām jāpieskaita attiecīgā starpbanku likme, kas mainās katru darba dienu (aktuālo likmi ir iespējams skatīt www.euribor-rates.eu 1). 

Kredīta valūta
Nordea banka
EUR 6% + 1 mēneša EURIBOR

Kā norit kredīta atmaksa?

Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt kredītu, katru mēnesi jāmaksā tikai procenti no izsniegtās kredīta summas.

Kredīta pamatsumma jāsāk atmaksāt:

Studējošā kredīta atmaksas grafiks

Kredīta atmaksas periods:

  • Ja kredīta summa nepārsniedz 2850 EUR - līdz 5 gadiem;
  • Ja kredīta summa lielāka par 2850 EUR - līdz 10 gadiem.

Vai kredītam ir nepieciešams nodrošinājums?

Ja Tev ir patstāvīgi ikmēneša ienākumi, un to apmērs ir pietiekams kredīta saņemšanai, tad papildus nodrošinājums nav nepieciešams. Ja Tev pastāvīgu ienākumu vēl nav, būs nepieciešams piesaistīt galvotāju (piemēram, kādu no Taviem vecākiem), kurš saņem regulārus ienākumus. Galvotājs nepieciešams, lai kāds uzņemotos garantiju par studenta kredītu, ja students kredītu atmaksāt nevar.


Cik izmaksās kredīta saņemšana?

Komisijas maksa par kredīta pieteikuma izskatīšanu ir bezmaksas, savukārt, ja banka apstiprinās aizdevumu, par dokumentu noformēšanu - 1% no piešķirtās summas (min. 25 EUR). Ja kredītu nodrošina ar nekustamā īpašuma ķīlu, jārēķinās arī ar nekustamā īpašuma ķīlas noformēšanas izdevumiem.


Parakstot kredīta līgumu neaizmirsti pievērst uzmanību:

  • Gada procentu likmei (GPL);
  • Kredīta summai;
  • Kredīta atmaksas termiņam;
  • Maksājumu grafikam – ikmēneša maksājumi, maksājumu veikšanas datumi;
  • Speciāliem nosacījumiem - līgumsods, kredīta pirmstermiņa atmaksa, strīdu izskatīšanas kārtība u.c.

Pirms aizņemties, iesakām izvērtēt savas iespējas atmaksāt kredītu.