Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Studiju kredīts (komerckredīts)

Kas ir studiju kredīts?

Studiju kredīts paredzēts mācību maksas segšanai gan pilna, gan nepilna laika studentiem. Bankas piedāvā segt līdz pat 100% no Tavas studiju maksas bez valsts galvojuma. Tālāk jau šī naudas summa pa daļām automātiski tiek pārskaitīta uz mācību iestādes kontu.

Bankas, kas izsniedz studiju kredītu (komerckredītu):

 • Nordea banka - kredītu līdz 12 000 EUR izsniedz visu akreditēto Latvijas augstskolu studentiem.
 • SEB banka - kredītu līdz 15 000 EUR izsniedz visu akreditēto Latvijas augstskolu, koledžu un licencēto programmu studentiem.

 • Swedbank - kredītu izsniedz visu akreditēto Latvijas augstskolu, koledžu un licencēto programmu studentiem.

Akreditēto augstskolu un koledžu saraksts


Kādas ir kredīta procentu likmes?

Izsniedzot studiju kredītu, bankas piemēro procentu likmi, kas sastāv no mainīgās starpbanku likmes (EUR valūtā - EURIBOR) un fiksētās likmes, ko nosaka banka. Zemāk tabulā norādītas banku fiksētās likmes, kurām jāpieskaita attiecīgā starpbanku likme, kas mainās katru darba dienu (aktuālo likmi ir iespējams skatīt  www.euribor-rates.eu ).

Nordea banka SEB banka Swedbank
6% (+1M EURIBOR)
6,5% (+6M EURIBOR) 4% (+6M EURIBOR)

Kā norit studiju kredīta atmaksa?

Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt kredītu, katru mēnesi jāmaksā tikai procenti no izsniegtās studiju kredīta summas.

Kredīta pamatsumma jāsāk atmaksāt:

Studiju kredīta atmaksas grafiks

Kredīta atmaksas periods:

 • Swedbank:
  - ja kredīta summa nepārsniedz 1423 EUR - līdz 5 gadiem;
  - ja kredīta summa lielāka par 1423 EUR - līdz 10 gadiem.
 • Nordea bankā:
  - ja kredīta summa nepārsniedz 2850 EUR - līdz 5 gadiem;
  - ja kredīta summa lielāka par 2850 EUR - līdz 10 gadiem.
 • SEB bankā:
  - ja ir absolvējis augstskolu - līdz 10 gadiem;
  - ja tiek izslēgts no augstskolas - līdz 5 gadiem.

Vai studiju kredītam ir nepieciešams nodrošinājums?

Ja Tev ir patstāvīgi ikmēneša ienākumi, un to apmērs ir pietiekams kredīta saņemšanai, tad papildus nodrošinājums nav nepieciešams. Lai pretendētu uz studiju kredīta saņemšanu bez galvotāja:

 • SEB bankā - Taviem ikmēneša ienākumiem ir jābūt vismaz 300 EUR (pēc nodokļu nomaksas, t.i. uz rokas);
 • Swedbank - vismaz 252 EUR (pēc nodokļu nomaksas);
 • Nordea bankā - vismaz 45 EUR (pēc nodokļu nomaksas).

Ja Tev pastāvīgu ienākumu vēl nav, būs nepieciešams piesaistīt galvotāju (piemēram, kādu no Taviem vecākiem), kurš saņem regulārus ienākumus pietiekošā apmērā. Galvotājs nepieciešams, lai kāds uzņemotos garantiju par studenta kredītu, ja students kredītu atmaksāt nevar.


Cik izmaksās studiju kredīta saņemšana?

Komisijas maksa par kredīta pieteikuma izskatīšanu katrā bankā atšķiras (skatīt zemāk tabulā). Ja kredītu nodrošina ar nekustamā īpašuma ķīlu, jārēķinās arī ar nekustamā īpašuma ķīlas noformēšanas izdevumiem.

  Nordea banka SEB banka Swedbank
Pieteikuma izskatīšana bez maksas bez maksas bez maksas
Noformēšana un izsniegšana 1% no kredīta summas
(min. 25 EUR)
8 EUR 7 EUR