Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 03. aprīlis 2009

„Swedbank” uzņēmumu aizdevumiem varēs piesaistīt valsts atbalstītās garantijas

„Swedbank” ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Latvijas Garantiju aģentūru (LGA). Līdz ar to Swedbank klientiem būs iespēja bankas finansējuma saņemšanai piesaistīt arī valsts atbalstītās garantijas – LGA garantijas ar maksimālo summu līdz pat  3 miljoniem eiro.

Valsts atbalstītās garantijas kalpos kā papildus nodrošinājums klienta saistībām „Swedbank” (kredītlīnijas, aizdevumi, faktorings un līzings). Līdz ar to veicinās bankas iespējas piešķirt gan papildu, gan jaunu finansējumu veiksmīgiem projektiem un uzņēmumiem ar ilgtermiņa pelnītspēju, bet nepietiekamu nodrošinājumu pašreizējā brīdī.

„Valsts atbalstīto garantiju piešķiršana banku aizdevumiem ir nozīmīgs valsts atbalsta virziens ekonomikas lejupslīdes apstākļos, lai veicinātu tautsaimniecības attīstību,” saka Māris Mančinskis, „Swedbank” valdes priekšsēdētājs. ”Swedbank prioritāte ir ilgtermiņa perspektīvā pelnītspējīgi uzņēmumi, kas ir svarīgākais visas tautsaimniecības attīstības faktors. Īpaši nozīmīgi ir ražojošie un eksportējošie uzņēmumi. Lai ekonomika darbotos veiksmīgi, sekmīgi jāsadarbojas visiem tās dalībniekiem – valstij, uzņēmējiem, bankām un arī sabiedrībai. Valsts atbalstīto garantiju mehānisms ir viens no tiem, kas nodrošina šo sekmīgo mijiedarbību ekonomikā”.

Katrā gadījumā lēmums par garantiju piesaistes iespēju tiek pieņemts individuāli, balstoties arī uz Ministru kabineta noteikumu kritērijiem.

-