Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 23. janvāris 2009

„Aizkraukles bankai” pērn 10,8 miljonu latu peļņa

Ir apkopoti „Aizkraukles bankas” neauditētie finanšu rādītāji par 2008. gadu, kuru banka noslēdza ar 10,8 miljonu latu lielu peļņu (2007. gadā – 27,5 miljonu latu). Aktīvu apjoms uz pagājušā gada 31. decembri sasniedza 1,01 miljards latu, piesaistīto noguldījumu apjoms 710 miljoni latu, turpretim izsniegto kredītu apjoms — 649 miljoni latu.

Kopējie bankas ieņēmumi no pamatdarbības pirms uzkrājumu veidošanas izdevumiem 2008.gadā bija 53,3 miljoni latu.

Bankas kapitāls un rezerves 31.decembrī bija 78,5 miljoni latu. Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 227 miljoni latu. Kapitāla pietiekamība bija 16.03 %, bet likviditāte — 41.2%.


-