Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 19. jūnijs 2012

Apstiprināta kredītbiroja izveide

Šī gada 19.jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātos priekšlikumus par iespējamo kredītbiroju izveides un darbības institucionālo modeli. Kredītbirojs plāno apkopot informāciju no dažādiem avotiem – Kredītu reģistra, nebanku kredītdevējiem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem, pārvaldīšanas un citu ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu sniedzējiem, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, komersantiem, kuri sniedz preces vai pakalpojumus uz pēcapmaksu u.tml., kā arī no attiecīgām valsts informācijas sistēmām. Līdz ar to informācijas pieejamība kļūs ērtāka un vienuviet pieejama.

Plānots, ka kredītbiroji būs komersanti, kas veidos kredītspējas vērtējumus un nodrošinās tirgus dalībniekus ar kredītinformāciju, lai palīdzētu kredītbiroju dalībniekiem novērtēt personas spēju uzņemties finansiālās saistības jeb kredītspēju vēl pirms līguma noslēgšanas. Kredītbiroji neveidos atsevišķus reģistrus, bet gan pēc kredītdevēja pieprasījuma apkopos datus par saistību izpildes pārkāpumiem, kā arī kredītinformāciju no Kredītu reģistra un attiecīgām valsts informācijas sistēmām.

Paredzēts, ka sākotnēji kredītbirojos tiks apstrādāti dati par saistību izpildes pārkāpumiem (negatīvā kredītinformācija), kredītinformācija no Kredītu reģistra un ziņas no Valsts informācijas sistēmām, kas raksturo personas kredītspēju. Savukārt jautājums par tiesībām kredītbirojiem apstrādāt datus kredītspējas vērtēšanai arī ar datiem par līguma esamību (pozitīvā kredītinformācija) tiks atkārtoti izvērtēts pēc tam, kad kredītbiroji būs uzsākuši darbību un būs iespējams novērtēt to darbības rezultātus un attīstības tendences, no vienas puses, un sabiedrības kopējo attieksmi pret personas datu apstrādi kredītbirojos, no otras puses (līdz 2014.gada 1.jūnijam).

-