Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 15.08.2019 +/- 14.08.2019
1 mēnesis 2.18 2.20
3 mēneši 2.12 2.17
6 mēneši 2.01 2.08
12 mēneši 1.93 2.03

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 13. maijs 2008

Apstiprināta MVU atbalsta programma - kredīts līdz 3 miljoniem latu

Lai sekmētu Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju un eksporta apjomu palielināšanu, šodien, 13. maijā, Ministru Kabinetā apstiprināta Finanšu ministrijas virzītā Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programma, ko īstenos Hipotēku banka.

„Valstij ir svarīgi, lai ekonomika šobrīd attīstītos straujāk, lai tiktu atbalstīti uzņēmumi, kuri spēj veiksmīgi konkurēt vietējā tirgū vai arī eksportē savas preces vai pakalpojumus. Stimulējot mazos un vidējos uzņēmumus, valsts palīdzēs ar kredīta saņemšanu un arī uzņemsies segt daļu riska,” skaidro finanšu ministrs Atis Slakteris.

Programmas ietvaros kredīti būs pieejami jau divu nedēļu laikā pēc programmas apstiprināšanas, un saskaņā ar paredzēto plānu līdz šī gada beigām tie būs jāizsniedz par kopējo summu līdz 49,5 miljoniem latu.

Apstākļos, kad komercbanku kredītpolitika kļūst konservatīvāka un nepieciešamo investīciju finansēšana ir apgrūtināta, valsts piedāvā atbalsta mehānismu - aizdevumus investīcijām un apgrozāmo līdzekļu saņemšanai. Paredzēts, ka kopējie investīciju apjomi sasniegs 200 miljonus latu un finansējumam varēs pieteikties vismaz 300 uzņēmumi.

Programma ir izveidota, lai aizdevumu varētu saņemt arī tādi uzņēmumi, kuriem finansējuma saņemšana komercbankās ir apgrūtināta. Tie ir uzņēmumi, kuri nevar nodrošināt nepieciešamo pašu kapitāla apjomu vai aizdevuma nodrošinājumu, iesācēji ar nelielu uzņēmējdarbības pieredzi, strauji augoši uzņēmumi vai tādi, kuri darbojas jaunā, vēl neattīstītā tautsaimniecības nozarē, kā arī uzņēmumi, kuru kopējais biznesa risks pārsniedz banku akceptēto.

Uzņēmumam, lai saņemtu aizdevumu šīs programmas ietvaros, jāatbilst mazo un vidējo uzņēmumu kritērijiem, kā arī jānodrošina sava līdzdalība projektā vismaz 10% apmērā no kopsummas. Tāpat uzņēmumam jābūt labai projektu ieviesēja reputācijai un kredītvēsturei, nedrīkst būt nodokļu parādu.

Paredzēts, ka programmas ietvaros īpaši tiks atbalstīti uzņēmumi, kuri orientējas uz starptautisko tirgu, ražo produkciju vai sniedz pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, tehnoloģiski ietilpīgi ražošanas uzņēmumi, kā arī jaunu uzņēmumu izveide. Maksimālā vienam klientam pieejamā aizdevuma summa būs līdz 3 miljoniem latu. Aizdevuma termiņš paredzēts līdz 10 gadiem, bet aizdevuma procentu likme būs tirgus līmenī.

Atbalsta programmu īstenos Latvijas Hipotēku un zemes banka sadarbībā ar citām Latvijas finanšu institūcijām, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku uzņēmēju loka piesaisti. Programmas realizēšanu koordinēs vadības komiteja.  
-