Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 19. maijs 2008

AS “Latvijas Krājbanka” parakstījusi līgumu par sindicētā aizdevuma saņemšanu

AS "Latvijas Krājbanka" ir noslēgusi līgumu par sindicētā aizdevuma saņemšanu. Sindicētā aizdevuma kopējā summa ir EUR 15 miljoni (10,54 milj. LVL ). Līdzekļi bankai tiek piešķirti uz 364 dienām, skaitot no līguma parakstīšanas dienas, ar aizdevuma procentu likmi 1,2% + 3 M EURIBOR.

Sindicētā aizdevuma pilnvarotais organizators un aģents ir Bayerische Landesbank, Vācija. Kopumā darījumā piedalījās piecas kredītiestādes: Bayerische Landesbank, Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft, AS "Parex banka", Salzburger Landes - Hypothekenbank AG un VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka". Šis ir pirmais un bankas vērtējumā ļoti veiksmīgs AS "Latvijas Krājbanka" darījums starptautiskajā sindicētās kreditēšanas tirgū.

Piesaistītos līdzekļus tiek plānots izmantot turpmākai bankas darbības attīstībai.

-