Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 27. decembris 2011

Atliek bankas Citadele pārdošanu

Otrdien, 27.decembrī, Ministru kabinets (MK) nolēma atbalstīt pārdošanas konsultanta „Nomura International plc„ priekšlikumu un atlikt bankas Citadele pārdošanu, atgriežoties pie šī jautājuma, kad būs uzlabojusies situācija starptautiskajos finanšu tirgos. „Nomura” uzskata par lietderīgu pašlaik neturpināt pārdošanas procesu, jo valsts nespētu iegūt maksimāli iespējamo līdzekļu apjomu no šī darījuma.

„Nomura” rekomendē atsākt darbu pie bankas pārdošanas, kad finanšu sektorā būs atjaunojusies stabilitāte un investori būs gatavi veikt ilgtermiņa ieguldījumus.  “Eiropas finanšu situācijas kontekstā investori šobrīd nav gatavi veikt ilgtermiņa ieguldījumus banku sektorā. Lai arī bankas Citadele pārdošanas process tika uzsākts veiksmīgi, negatīvais fons izrādījās pārāk spēcīgs. Vairāki investori apliecināja, ka būtu gatavi atgriezties pie bankas iegādes darījuma, kad būs stabilizējusies situācija,” norāda “Nomura”.

Valdība 27.decembra sēdē nolēma izvērtēt bankas pārdošanas iespējas nākamā gada oktobrī, kad Privatizācijas aģentūra un „Nomura” sagatavos izvērtējumu par aktuālo tirgus situāciju un pārdošanas procesa atsākšanu. Attiecīgi tiks veiktas izmaiņas bankas pārdošanas stratēģijā, ko iepriekš bija apstiprinājusi valdība. Ja valdība oktobrī lems pozitīvi par bankas pārdošanas procesa atsākšanu, jau interesi izrādījušie, kā arī citi potenciālie investori tiks uzaicināti iesniegt piedāvājums bankas iegādei. Lēmums par pārdošanas atlikšanu neietekmē bankas Citadele darbību, tā turpina strādāt pie restrukturizācijas plāna ieviešanas. Restrukturizācijas plāns paredz, ka valstij ar laiku ir jāatgriež banka privātajā sektorā, bet tajā nav paredzēta piespiedu pārdošana, jo valstij ir jāatgūst maksimāls apjoms ieguldīto līdzekļu.

Bankas pārdošanas process tika uzsākts šā gada jūlijā. Pārdošanas konsultants uzrunāja vairāk kā 100 pretendentu un oktobrī tika saņemti investoru sākotnējie piedāvājumi.

-