Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 09.12.2019 +/- 08.12.2019
1 mēnesis 1.72 1.72
3 mēneši 1.89 1.89
6 mēneši 1.88 1.89
12 mēneši 1.94 1.92

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 02. novembris 2011

Bankas šogad izsniegušas jaunus kredītus teju miljards latu apmērā

Bankas šī gada 3. ceturksnī no jauna izsniegušas gandrīz 23 tūkstošus kredītu 455 miljonu latu apmērā, savukārt kopš gada sākuma no jauna izsniegts jau 121 tūkstotis kredītu par kopējo summu 975 miljoni latu, proti, nepilnu miljardu, t.sk. 411 miljoni latu – Latvijas nefinanšu uzņēmumu attīstībai, 71 miljons latu – Latvijas finanšu uzņēmumiem, 117 miljoni latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 375 miljoni latu – nerezidentiem.

Septembris ir pirmais mēnesis kopš pagājušā gada augusta, kad palielinājās banku sektora kredītportfeļa atlikums (par 0,2% jeb 22,4 miljoniem latu). Tomēr rezidentu mājsaimniecībām no jauna izsniegto kredītu apmēri banku sektorā kopumā joprojām ir mazāki par klientu atmaksātajiem un banku norakstītajiem kredītiem, un mājsaimniecību kredītportfeļa atlikums turpināja sarukt (3. ceturksnī – par 1,7%) septembra beigās sasniedzot 5,4 miljardus latu. Kopš gada sākuma banku sektora kredītportfelis kopumā sarucis par 5,9% jeb 851,5 miljoniem latu un septembra beigās bija 13,5 miljardi latu.

Līdz septembra beigām banku sektora gūtās peļņas apmērs sasniedza 71 miljonu latu (pretstatā pagājušā gada attiecīgā perioda zaudējumiem 314,3 miljonu latu apmērā). Banku pelņu ietekmēja gan operatīvās darbības rezultāts (procentu un komisijas naudas ieņēmumu pārsniegums pār tekošās darbības izdevumiem), gan izmaiņas kredītportfeļa kvalitātē (neto izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem).

Kopējais kavēto kredītu atlikums kopš gada sākuma sarucis par 7,3% jeb 276,5 miljoniem latu un septembra beigās bija 3,5 miljardi latu jeb 26,2% no kredītportfeļa. Galvenokārt šis samazinājums bijis kredītiem ar maksājumu kavējumu virs 30 dienām, t.i. šo kredītu atlikums kopš gada sākuma sarucis par 370 miljoniem latu. Savukārt kredīti ar nelielu maksājumu kavējumu (līdz 30 dienām) šajā periodā auguši par 93,2 miljoniem latu, t.sk. galvenokārt rezidentu mājsaimniecībām un mazajiem uzņēmumiem izsniegtie kredīti.

-