Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Ceturtdiena, 12. februāris 2009

Banku bankrota gadījumā valsts garantēto atlīdzību par noguldījumu varēs saņemt 20 dienu laikā

Saeimas Budžeta un finanšu komisija trešdien, 11.februārī, izskatīšanai galīgajā lasījumā kā steidzamu atbalstīja likumprojektu paketi, kas paredz izmaiņas četros banku darbību regulējošos likumos. Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā paredz, ka banku klienti valsts garantēto atlīdzību par saviem noguldījumiem bankas maksātnespējas gadījumā varēs saņemt 20 darba dienu laikā.

Izmaksas perioda samazināšana ļaus ātrāk noguldītājiem saņemt valsts garantēto atlīdzību par bankās noguldīto naudu, ja konkrētā banka būs nonākusi krīzes situācijā un nespēs klientiem atdot viņu naudu. Patlaban noteikts, ka valsts garantēto atlīdzību izmaksā trīs mēnešu laikā. Garantēto atlīdzību izmaksās pēc banku sastādītiem sarakstiem un noguldītājiem nevajadzēs rakstīt atsevišķu iesniegumu.

Lēmumu par finanšu iestādes nespēju izmaksāt saviem klientiem garantēto noguldījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņems piecu darbadienu laikā. Tas paātrinās garantētās atlīdzības izmaksas procedūru.

Patlaban banku klientiem valsts garantē atlīdzību līdz 35 140 latiem (50 000 eiro), ko izmaksā no Noguldījumu garantiju fonda. Atlīdzība attiecas uz noguldījumiem, norēķinu kontu atlikumiem, algu kontiem, krājkontiem.

Tāpat komisija atbalstīja grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rīcību gadījumos, kad kredītiestāde nonākusi finansiālās grūtībās. Komisija būs tiesīga bankā iecelt savu pilnvarnieku, nosakot viņa pilnvaru apjomu, ieskaitot arī tiesības veikt bankas restrukturizāciju. Grozījumi likumā reglamentē arī pilnvarniekam izvirzāmās kvalifikācijas prasības.

Komisijas galīgajam lasījumam atbalstītie grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā nosaka, ka tikai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome būs tiesīga lemt un pieņemt lēmumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka tiesību, saistību izpildes un darbības ierobežojumiem.

Tāpat komisija sagatavojusi arī grozījumus Civilprocesa likumā. Tie nosaka, ka lietas par kredītiestādes maksātnespēju un likvidāciju tiesai būs jāizskata septiņu dienu laikā līdzšinējo 15 dienu vietā. Tas paātrinās banku maksātnespējas un likvidācijas procesa gaitu.

Budžeta un finanšu komisijas atbalstītos grozījumus minētajos likumos ceturtdien, 12.februārī, 2.lasījumā kā steidzamus skatīs Saeima.

-