Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 27. janvāris 2009

Banku peļņa sarūk par 79%

Latvijas banku kopējā peļņa pēc operatīvajiem datiem 2008. gadā veido 78 miljoni latu, kas ir par 79% jeb 297 miljoniem latu mazāk nekā bankām izdevās nopelnīt 2007. gadā.

2008. gada laikā kopumā Latvijas banku aktīvu apjoms ir palielinājies par 6% jeb 1.3 miljardiem latu. Decembrī, salīdzinot ar novembri, Latvijas banku sektora likviditātes rādītājs ir nedaudz palielinājies līdz 52.8% (novembrī šis rādītājs bija 48.7%) un kapitāla pietiekamība vidēji bijusi ap 11.8%.

Piesaistīto noguldījumu apjoms decembrī Latvijas bankās palielinājās par 0.5% jeb par 46 miljoniem latu. Iepriekšējo piecu gadu laikā noguldījumu apmērs Latvijas bankās auga ik gadu vidēji par 21% – 37%, bet kopš 2008. gada rudens ir vērojamas tendences noguldījumu kopējam apmēram samazināties. Ja 2008. gada pirmajos astoņos mēnešos bija vērojams neliels noguldījumu apmēra pieaugums, tad septembrī un oktobrī noguldījumi samazinājās, savukārt novembrī un decembrī noguldījumu apmērs bankās atkal nedaudz palielinājās, tādējādi kopējam noguldījumu atlikumam banku sektorā 2008. gada beigās sasniedzot 9.8 miljardus latu jeb par 4% mazāk nekā 2007. gada beigās.

-