Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 30. novembris 2011

Citadele bankai 3,4 miljonu latu peļņa

Banka Citadele 2011. gada 3. ceturksni ir noslēgusi ar 3,4 miljonu latu peļņu, sasniedzot labākus darbības rezultātus nekā plānots bankas restrukturizācijas plānā, - informē bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Juris Jākobsons.

“Salīdzinot ar 2010. gadu, Citadele ir būtiski palielinājusi neto procentu ienākumus. Paralēli tam mēs regulāri strādājam pie darbības efektivitātes un ļoti stingros grožos turam bankas izdevumu bāzi. Ļoti būtiska nozīme ir arī tam, ka banka realizē piesardzīgu pieeju uzkrājumu veidošanā,” saka J. Jākobsons.

2011. gada 30. septembrī bankas Citadele kopējie aktīvi ir 1,2 miljardi latu, savukārt kredītu portfelis ir 621 miljons latu apmērā.

-