Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 27. janvāris 2009

Decembrī pieauguši banku uzkrājumi nedrošiem kredītiem

Decembrī būtiski pieauguši banku izveidotie uzkrājumi nedrošiem kredītiem gada beigās sasniedzot 345 miljonus latu, kas ir par 77% jeb 150 miljoniem latu vairāk nekā novembra mēnesī. Tādējādi pagājušā gada beigās banku nedrošajiem parādiem izveidoto uzkrājumu apmērs, salīdzinot ar 2007. gada beigām, ir audzis četrkārtīgi, t.i. par 314% jeb 262 miljoniem latu. liecina Latvijas banku darbības operatīvie rādītāji.

Gada beigās banku kopējie uzkrājumi nedrošajiem kredītiem ir 2.1% no kredītportfeļa (novembrī tie bija 1.2%), tādējādi mēneša laikā banku veidotie uzkrājumi nedrošiem kredītiem ir auguši par 0.9 procentu punktiem. Kopumā kredītu ar maksājumu kavējumiem daļa kopējos kredītos pieaugusi no 6.8% 2007. gada beigās līdz 15% 2008. gada beigās.

Izsniegto kredītu kopējais atlikums decembrī turpināja samazināties par 1.1% jeb 182 miljoniem latu (novembrī šis rādītājs bija - 0.1%). Būtiskas izmaiņas 2008. gadā ir bijušas privātuzņēmumiem izsniegto kredītu apmēra (13.1%) pieauguma proporcijā attiecībā pret mājsaimniecību kreditēšanas pieaugumu (7.0%). Laikā no 2003. – 2006. gadam mājsaimniecību kreditēšanas tempi par 25% - 42% apsteidza privātuzņēmumu kreditēšanas tempus un tikai 2007. gadā tie gandrīz izlīdzinājās (attiecīgi 39.5% un 41%). Šīs izmaiņas ir atbilstošas ekonomiskajai situācijai (augsta inflācija, bezdarbs, IKP kritums) un rāda mājsaimniecību maksātspējas mazināšanos, kas ierobežo arī iespējas saņemt kredītus.

-