Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 15. septembris 2010

EK akceptējusi Parex bankas restrukturizācijas plānu

Eiropas Komisija trešdien, 15. septembrī ir apstiprinājusi Parex bankas restrukturizācijas plānu, akceptējot tā atbilstību ES valsts atbalsta kontroles principiem. Komisija uzskata, ka pārstrukturēšanas plāns nodrošinās bankas Citadele ilgtermiņa dzīvotspēju, vienlaikus dodot iespēju pienācīgi realizēt Parex bankas pārējos aktīvus. Plāns arī paredz sākotnējo kapitāla turētāju pienācīgu ieguldījumu pārstrukturēšanas izmaksu segšanā, kā arī pasākumus, kas ierobežo atbalsta kropļojošo ietekmi uz konkurenci.

„Neraugoties uz iepriekš paustajām bažām, Eiropas Komisijas lēmums apliecina, ka Valda Dombrovska valdība ir pieņēmusi stratēģiski pareizus lēmumus Parex bankas restrukturizācijā, uzsākot bankas sadali 2010. gadā. Lēmums ir ļoti nozīmīgs, jo pozitīvi tiek novērtēta bankas spēja sekmīgi darboties un pakāpeniski atmaksāt valsts sniegto atbalstu. Valdības izstrādātais bankas restrukturizācijas plāns paredz, ka banka Citadele īstenos ilgtermiņa darbības stratēģiju visā Baltijas reģionā, sniedzot pilna spektra finanšu pakalpojumus saviem klientiem. Patlaban ir loti svarīgi, lai apstiprinātais plāns tiktu mērķtiecīgi īstenots ciešā sadarbībā ar EK,” norāda finanšu ministrs Einars Repše.

Kā zināms, Ministru kabinets 23. martā pieņēma Parex bankas restrukturizācijas plānu, kas paredzēja izdalīt daļu aktīvu un veidot jaunu banku. Saskaņā ar šo lēmumu tika nodibināta jauna kredītiestāde – banka Citadele.  Šā gada 1. augustā notika Parex bankas aktīvu pāreja uz banku Citadele, kur tika pārcelta arī daļa Valsts kases noguldījumu. Banka Citadele ir uzsākusi veiksmīgu darbību un spējusi priekšlaikus sākt bankā ieguldīto līdzekļu atmaksu – 13. septembrī valstij tika atmaksāti 17,3 miljoni eiro (12 miljoni latu).

Veicot restrukturizāciju, valsts atbalsta noguldījumi 446 miljonu latu apjomā palika Parex bankā, bet 143 miljoni latu nonāca jaunajā bankā Citadele kā termiņnoguldījumi, no kuriem pirms termiņa tika atmaksāti 17 miljoni eiro.

Lēmums par Parex bankas pārņemšanu valsts īpašumā tika pieņemts 2008. gada 8. novembrī, lai nodrošinātu visas finanšu sistēmas turpmāku stabilitāti.

-