Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 15. decembris 2008

FKTK turpmāk stingrāk uzraudzīs bankas

Lai veicinātu drošāku riska pārvaldību un banku pietiekamu kapitalizāciju, līdz 2009. gada aprīlim tiks izstrādāts dokuments par banku uzraudzības procesu, saskaņā ar kuru būs iespējams pieprasīt papildu kapitālu individuālai bankai nepieciešamības gadījumā, kā arī tiks precizētas prasības bankām uzkrājumu veidošanā peļņu nenesošiem kredītiem. Kredītriska vadības jomā Komisija pilnveidos kredītriska vadības standartus, īpaši pastiprinot banku augstākās vadības atbildību, un stingri raudzīsies, lai šie standarti tiktu ievēroti. Komisija strādās arī pie pasākumu īstenošanas, kas ierobežotu riskus saistībā ar nerezidentu naudas līdzekļu ieguldīšanu vietējās ekonomikas finansēšanā, piemēram, izvērtēs nepieciešamību paaugstināt likviditātes normatīvus.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja Irēna Krūmane: “Tirgus dalībniekiem ir jābūt gataviem pastiprināt uzraudzības ietvaru likviditātes riska vadībai un veikt iespējamo stresa testēšanu un rīcības plānošanu ārkārtas situācijās. Operatīvākai situācijas pārraudzībai Komisija jau ir mainījusi banku darbības pārskatu iesniegšanas regularitāti no reizes ceturksnī uz reizi mēnesī.”

Stabilizācijas programmā saistībā ar valsts garantēto atlīdzību iespējamā noguldījumu nepieejamības gadījumā (ikvienam Latvijas banku klientam šobrīd katrā bankā tiek garantēti 35 000 latu), lai samazinātu garantētās summas izmaksas termiņu ir paredzēts veikt grozījumus Noguldījumu garantiju likumā un precizēt noguldījumu nepieejamības definīciju, kā arī papildināt kārtību noguldītāju prasījumu apkopošanai, tādejādi stiprinot noguldītāju uzticību finanšu sistēmai.

-