Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 15.08.2019 +/- 14.08.2019
1 mēnesis 2.18 2.20
3 mēneši 2.12 2.17
6 mēneši 2.01 2.08
12 mēneši 1.93 2.03

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 30. janvāris 2008

Hansabanka iegūst tiesības izsniegt valsts garantēto studiju un studējošo kredītu 2008.gadā

Finanšu ministrijas rīkotajā izsolē kredītiestādēm par tiesībām 2008. gadā izsniegt studiju un studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu bija pieteikušās trīs bankas – AS „SEB Latvijas Unibanka”, AS „Hansabanka” un AS „Parex banka”. Izsoles komisija par uzvarētāju atzina AS „Hansabanka”, kura izsolē piedāvāja kredītu izsniegšanu ar zemākajiem kredītprocentiem.

Izsoles piedāvājumu atvēršana notika otrdien, 29. janvārī, Finanšu ministrijā, un atvēršanā piedalījās arī visu trīs banku pārstāvji.

Tiesības 2008. gadā izsniegt studiju kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņēma AS „Hansabanka” – par summu 13,12 miljoni latu (procentu likme – sešu mēnešu RIGIBOR likme, mīnus 1,02 %).

Tiesības 2008. gadā izsniegt studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņēma AS „Hansabanka” – par summu 10,69 miljoni latu (procentu likme – sešu mēnešu RIGIBOR likme, mīnus 1,02 %).

Izsoli Finanšu ministrija izsludināja saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumiem Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. Izsoles noteikumi tika apstiprināti ar Finanšu ministrijas rīkojumu. Izsoles komisijas sastāvā darbojās Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Valsts kases pārstāvji. Izsolē varēja piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta kredītiestāde un ārvalstu bankas nodaļa, kura var nodrošināt kredītu izsniegšanu un administrēšanu visā Latvijas Republikas teritorijā.

Pērn, 2007. gadā, izsolē tiesības izsniegt studiju un studējošo kredītus ar valsts galvojumu ieguva SEB Unibanka, kuras piedāvātā likme bija sešu mēnešu RIGIBOR likme, mīnus 0,7%. Savukārt vēl pirms gada – 2006. gadā par izsoles uzvarētāju, kas piedāvāja kredītu izsniegšanu ar zemākajiem kredītprocentiem, tika atzīta Parex banka, un tās piedāvātā likme bija sešu mēnešu RIGIBOR likme mīnuss 0,10%. 
-