Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 15.08.2019 +/- 14.08.2019
1 mēnesis 2.18 2.20
3 mēneši 2.12 2.17
6 mēneši 2.01 2.08
12 mēneši 1.93 2.03

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 12. decembris 2007

Hipotēku banka biznesa uzsācējiem piedāvās vēl lielākas iespējas

Ar Hipotēku bankas Atbalsta programmu pārvaldes ALTUM līdzdalību uzņēmējdarbības uzsācēju apmācību programmu šogad pabeiguši 760 dalībnieki visos Latvijas reģionos, taču tikai 65 no viņiem ir iesnieguši pieteikumus finansējuma saņemšanai Apmācību programmas ietvaros. Šajā situācijā programmas vadošā iestāde - Ekonomikas ministrija - ir pieņēmusi lēmumu par programmas saņēmēju loka paplašināšanu.

No 2008. gada 1.janvāra līdz 31.martam uz finansiālo atbalstu programmas ietvaros var pretendēt ne tikai programmas apmācību beidzēji, bet arī citi topošie uzņēmēji, kas plāno uzsākt vai nesen uzsākuši savu komercdarbību.

Atbalsta programmu pārvaldes "Grantu un finansējumu varēs saņemt pretendenti, kam ir atbilstoša augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, attiecīga kvalifikācija vai darba pieredze. Programmas mērķis ir vecināt jaunu personu ienākšanu biznesa vidē, tāpēc programma būs pieejama fiziskām personām, kas vēl nenodarbojas ar uzņēmējdarbību vai kas uzsākuši to pēdējā gada laikā," skaidro Juris Cebulis, Hipotēku bankas Atbalsta programmu pārvaldes ALTUM vadītājs.

Jau tagad ir uzlaboti programmas nosacījumi visiem programmas dalībniekiem. Apmācību programmas ietvaros ir palielināts grants iztikas nodrošināšanai no 2700 latiem līdz 3700 latiem, līdz ar to atbalsta saņēmējam pirmos sešos mēnešus pēc atbalsta piešķiršanas būs pieejami 300 lati mēnesī pēc nodokļu nomaksas, bet nākamos sešus mēnešus - 150 lati mēnesī. Atbalsta palielinājums attiecas arī jau uz esošajiem Apmācību programmas dalībniekiem, kas ir noslēguši līgumus un uzsākuši biznesa projekta realizāciju.

Tāpat Apmācību programmas ietvaros ir palielināta aizdevuma summa no 18 000 līdz 50 000 latiem. Atgādinām, ka aizdevuma saņemšanai papildus nodrošinājums nav obligāts.

Atbalsta programmu pārvalde Lai nodrošinātu komercdarbības uzsākšanai nepieciešamo zināšanu un prasmju attīstību, 2006. gada decembrī Hipotēku bankas Atbalsta programmu pārvaldes ALTUM uzsāka īpašu programmu topošajiem uzņēmējiem - "Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai". Tās mērķis ir aktivizēt uzņēmējdarbības vidi un palielināt uzņēmēju skaitu Latvijā.

Biznesa plāna īstenošanai ALTUM izsniedz komercdarbības uzsākšanas pabalstu 17% apmērā no projekta kopsummas, bet ne vairāk kā 2250 latu. Biznesa plāna īstenošanas gaitā ALTUM komercdarbības uzsācējiem sniedz finansiālu atbalstu konsultāciju pakalpojumu izmantošanai, apmaksājot komercdarbības uzsācēju izvēlēto konsultantu izmaksas (līdz Ls 2150). Tāpat uzņēmuma īpašniekam tiek nodrošināts neliels grants iztikas nodrošināšanai viena gada garumā.

Programma tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta līdzekļiem, kā arī Hipotēku bankas kredītresursiem. Detalizēta informācija pieejama ALTUM mājas lapā www.altum.lv
-