Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 15.08.2019 +/- 14.08.2019
1 mēnesis 2.18 2.20
3 mēneši 2.12 2.17
6 mēneši 2.01 2.08
12 mēneši 1.93 2.03

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Sestdiena, 10. maijs 2008

Ieguvēji esot tie, kas savu mājokli iegādājušies līdz 2004. gada beigām

Vislielākie ieguvēji esot tie Latvijas iedzīvotāji, kas savu mājokli iegādājušies periodā līdz 2004. gada beigām, apliecina Sampo Bankas finanšu analītiķu veiktais tirgus pētījums. Turklāt, ja īpašums iegādāts ar kredīta palīdzību, šobrīd būtu lietderīgi pārrunāt tā nosacījumus ar savu banku un konsultēties ar citām par pārkreditēšanās iespējām. Ja kredītņēmēja ienākumi un ieķīlātā nekustamā īpašuma vērtība ir palielinājusies, tad kredītņēmēja kredītreitings ir paaugstinājies un iespējams saņemt labākus kredīta nosacījumus.

Apskatot nekustamā īpašuma tirgus attīstību jāsecina, ka pēc maksimālās cenas sasniegšanas 2007. gada pavasarī (saskaņā ar Latio datiem – 2007. gada aprīlī) cenas šobrīd turpina samazināties. Neapskaužamā situācijā ir kredītņēmēji, kuri mājokli ir iegādājušies, cenām atrodoties tuvu maksimumam, respektīvi, laika periodā no 2006. gada beigām līdz pat 2007. gada beigām. Pastāv iespēja, ka viņi var nokļūt situācijā, kad iegādātā nekustamā īpašuma tagadnes vērtība ir mazāka par viņu kredītsaistībām. Šāds risks ir arī šā brīža pircējiem.

Toms Grīnbergs, Sampo Bankas vecākais finanšu analītiķis: „Par ieguvējiem var uzskatīt tos, kas nekustamo īpašumu iegādājušies no 2001. līdz 2004. gadam, jo, neraugoties uz pēdējā gada laikā novēroto cenu kritumu, viņu iegādātā īpašuma vērtība ir divarpus (253%, 12/2007 pret 12/2004) līdz pat vairāk kā piecas reizes (534%, 12/2007 pret 12/2001) augstāka nekā pirkšanas brīdī.”
Savukārt konkurence starp bankām pēdējo gadu laikā hipotekārās kreditēšanas jomā ir būtiski saasinājusies. Tā rezultātā kredītņēmējiem ir lielākas izvēles iespējas gan pakalpojumu klāsta, gan cenu ziņā, kas visbiežāk nozīmē garākus kredīta atmaksas termiņus un zemākas procentu likmes.

Daudzi kredītņēmēji, kas aizņēmumu saņēmuši četrus līdz septiņus gadus atpakaļ, būtiski pārmaksā, ja kredīta līguma nosacījumi šajā periodā nav tikuši mainīti. Ja pirms vairākiem gadiem ieķīlātā nekustamā īpašuma vērtība ir vairākas reizes palielinājusies un visticamāk, ir pieauguši arī kredītņēmēja ienākumi, tad kredītņēmēja kredītreitings ir uzlabojies. Pamatojoties uz to banka var uzlabot kredīta nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekšminēto, katram kredītņēmējam būtu lietderīgi apskatīt sava kredītlīguma nosacījumus, pārrunāt tos ar savu banku, kā arī konsultēties ar citām bankām par iespējām pārkreditēties. Pārkreditējoties tiek pārskatīts klienta kredītreitings, kurš visticamāk kopš kredīta ņemšanas brīža ir uzlabojies. Tā rezultātā klients var iegūt zemāku procentu likmi un mazākus ikmēneša maksājumus. Otra iespēja ir saņemt papildus kredīta summu, kas ļauj veikt jaunus ieguldījumus, nepalielinot izdevumus jeb ikmēneša kredīta atmaksas lielumu.


-