Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 23. februāris 2009

Janvārī banku uzkrājumi nedrošiem kredītiem pieauguši līdz 403 miljoniem latu

Šī gada janvārī bankas turpināja palielināt izveidotos uzkrājumus nedrošiem kredītiem - par 17% jeb 57 miljoniem latu, un mēneša beigās šo uzkrājumu kopējais apmērs sasniedza jau 403 miljonus latu jeb 2.4% no kredītportfeļa, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apkopotie dati. Latvijas bankas 2009. gada janvārī kopumā ir nopelnījušas 8 miljonus latu, kas ir par 19 miljoniem latu jeb par 70% mazāk nekā gadu iepriekš.

2009. gada janvārī mazinoties banku prasību apmēram gan pret Latvijas Banku, gan pret citām monetārajām finanšu institūcijām, Latvijas banku sektora aktīvu apmērs kopumā ir samazinājies par 1%, janvāra beigās sasniedzot gandrīz 23 miljardus latu. 

Izsniegto kredītu kopējais atlikums janvārī ir nedaudz palielinājies – par 0.1% (decembrī šis rādītājs bija -1.1%), mēneša beigās banku sektors kopumā kredītos bija izsniedzis 16.6 miljardus latu. Janvārī privātuzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums audzis par 0.6%, savukārt mājsaimniecību kredītportfelis kopumā samazinājies par 0.2%. Kopējais noguldījumu atlikums banku sektorā janvāra beigās sasniedza 9.6 miljardus latu, kas ir par 2% mazāk nekā 2008. gada beigās. No kopējā noguldījumu samazinājuma janvārī – 192 miljoniem latu – lielākā daļa jeb 108 miljoni latu bija rezidentu noguldījumi. Ietekme uz šo samazinājumu noteikti bijusi arī valsts smagajai ekonomiskajai situācijai, t.sk. bezdarba pieaugumam, jo pārsvarā samazinājušies noguldījumi uz pieprasījumu un noguldījumu samazinājums skāris aptuveni pusi no visām Latvijas bankām.

-