Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 09. jūnijs 2008

Jauna MVU atbalsta programma - finansējums līdz 6000 latu

Šodien, 9.jūnijā Rīgas domes priekšsēdētājs Jānis Birks un „Hansababanka” valdes priekšsēdētājs Māris Avotiņš parakstīja nodomu protokolu par unikālas iniciatīvas aizsākšanu - mazo un vidējo uzņēmumu atbalstu Rīgas pilsētā.

Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs sadarbībā ar „Hansabanku” izstrādā grantu programmu „Atspēriens“, kuras mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, kuri nav vecāki par vienu gadu, motivēt izbraukušos Latvijas iedzīvotājus atgriezties Rīgā, uzsākot savu biznesu, kā arī veicināt labklājības pieaugumu un straujāku Eiropas Savienības līmeņa sasniegšanu.

Programmas ietvaros tiks daļēji (75% procentu apmērā) atbalstīti tādi jauno komersantu izdevumi, kas saistīti ar specifiskas tehnikas un licenču iegādi, grāmatvedības un jurista-konsultanta pakalpojumu apmaksu, tirdzniecības vietas pielāgošanu, interneta mājaslapas izstrādi un citiem. Programmas ietvaros piešķirtais atbalsts palīdzēs uzņēmējam izveidot infrastruktūru veiksmīgas komercdarbības veikšanai.

Lai noskaidrotu atbalstāmos uzņēmumus, tiks rīkots atklāts konkurss, kurā varēs piedalīties konkursa nolikumam atbilstošas kā juridiskas, tā fiziskas personas. Konkursa pieteikumus izvērtēs atbilstoši iepriekš izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem.

Pirmajā grantu izsniegšanas gadā (2009) vienam komersantam pieejamais granta maksimālais apjoms plānots 6 000 lati. Kopējo grantu budžetu veidos 60% Rīgas domes finanšu līdzekļi, un 40% AS „Hansabanka” līdzdalība. 2009. gada ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 25 jaunos uzņēmumus.


-