Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 15.08.2019 +/- 14.08.2019
1 mēnesis 2.18 2.20
3 mēneši 2.12 2.17
6 mēneši 2.01 2.08
12 mēneši 1.93 2.03

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 07. aprīlis 2008

Jauns kredīts uzņēmuma darbības uzsākšanai vai paplašināšanai - Starta kredīts

Sākot ar 2008. gada 7. aprīli DnB NORD Banka piedāvā uzņēmējiem ātrāk un vienkāršāk uzsākt vai paplašināt sava uzņēmuma darbību, izmantojot Starta kredītu.


Iegūtos naudas līdzekļus var izmantot jebkuram uzņēmuma attīstībai nepieciešamajam mērķim - iegādāties uzņēmuma darbībai nepieciešamo inventāru, piemēram, datortehniku, vai veikt biroja remontu u.c. Tādējādi Starta kredīts ir lieliska iespēja uzņēmējiem ietaupīt savu laiku un pēc iespējas ātrāk īstenot savas biznesa ieceres, jo DnB NORD Banka piedāvā saņemt nepieciešamos finanšu līdzekļus pāris dienu laikā!

Uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai iespējams saņemt no 1000 līdz pat 5000 latiem ar kredīta atmaksāšanas termiņu līdz diviem gadiem, turklāt kredītu iespējams noformēt uzņēmējam vēlamajā valūtā - latos vai eiro.

Lai saņemtu Starta kredītu, uzņēmējam nav jāsastāda izvērsts biznesa plāns un jāiesniedz finanšu rādītāju analīze, kā arī nav nepieciešams nekāds papildus nodrošinājums - nepieciešamos finanšu līdzekļus iespējams saņemt vienīgi pret uzņēmuma īpašnieka galvojumu, bez jebkādas papildus ķīlas!

-