Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 10. oktobris 2008

Latvija garantēs depozītus līdz 50 tūkstošiem eiro

Trešdien, 8. oktobrī, finanšu ministrs Atis Slakteris uzdevis sagatavot nepieciešamos grozījumus Noguldījumu garantiju likumā, lai Latvija sekotu otrdien, 7. oktobrī, Ekonomikas un finanšu jautājumu Ministru Padomes (ECOFIN) sanāksmē pieņemtajam lēmumam paaugstināt līdz 50 tūkstošiem eiro garantētās atlīdzības slieksni fizisko un juridisko personu noguldījumiem kredītiestādēs un aizdevumu sabiedrībās.

Finanšu ministrija informē, ka nepieciešamie grozījumi Noguldījumu garantiju likumā ir sagatavoti un tuvākajā laikā tiks iesniegti izskatīšanai valdībā paātrinātā kārtībā.

„Iespējams, ka Latvijas finanšu sistēmai šis ir pats neinteresantākais attīstības posms, jo mūsu banku sektoru patiesībā neskar ne Amerikas, ne Eiropas globālie vēji. Eiropas Savienības ministri vienojās par augstāku slieksni noguldījumu garantijām, tostarp arī Latvijā. Līdz ar to Latvijas finanšu sektora dalībnieki tuvākajā nākotnē var rīkoties saskaņā ar saviem biznesa plāniem,” norāda finanšu ministrs Atis Slakteris.

Pašreiz likums par noguldījumu garantijām Latvijā nosaka, ka no 2008. gada 1. janvāra garantētā atlīdzība ir noguldījuma apmērā, bet ne lielāka par 20 tūkstošiem eiro.

ECOFIN ir viens no svarīgākajiem ES Padomes formātiem, kas sastāv no dalībvalstu ekonomikas vai finanšu ministriem. ECOFIN nodarbojas ar ekonomikas un finanšu jautājumiem – ekonomikas politikas koordināciju, ekonomisko uzraudzību, dalībvalstu budžeta politikas un valsts finanšu monitoringu u.c. Formālās ECOFIN sanāksmes notiek reizi mēnesī Briselē vai Luksemburgā, bet reizi pusgadā sanāksmes notiek arī tobrīd prezidējošajā valstī.

-