Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 05. janvāris 2009

Latvija saņem 590 miljonu eiro kredītu no SVF

Pirmdien, 29. decembrī, Valsts kases kontā ir saņemta pirmā Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) aizdevuma daļa – 589,57 miljoni eiro (414,35 miljoni latu). Aizdevuma likme ir noteikta saskaņā ar SVF standarta noteikumiem. Likme tiek aprēķināta saskaņā ar SVF kārtību, kas augstāko aizdevuma likmi paredz 3,87%, nosakot to atkarībā no Latvijas kvotas lieluma un aizdevuma attiecības. Šāda likme piemērota arī pirmajai aizdevuma daļai.

Aizdevuma atmaksa fiksēta īpašā Latvijas valsts izrakstītā parādzīmē, kas parakstīta šodien. Latvijai ir piešķirts pagarināts pirmās atmaksas termiņš un aizdevums pa daļām jāsāk atmaksāt 2012. gada februārī – gadu vēlāk nekā to paredz SVF standarta noteikumi. Atmaksas termiņš var tikt pārskatīts, ņemot vērā Latvijas maksājumu bilances un valūtas rezervju pozīcijas attīstību. Šobrīd atmaksāt visu aizdevuma daļu plānots astoņos maksājumos līdz 2013. gada beigām.

Pirmās aizdevuma izmaksas līdzekļi tiks izmantoti Valsts kases likviditātes nodrošināšanai – nākamā gada budžeta izpildes cikla nodrošināšanai pirmajā ceturksnī, jo mēneša un arī visa budžeta gada sākumā ieņēmumi ir būtiski mazāki par izdevumiem.

Tāpat aizdevumu plānots izmantot valsts īstermiņa parāda saistību pārfinansēšanai. Pēdējo mēnešu laikā Valsts kase būtiski palielinājusi valsts īstermiņa parādu, kuru ar SVF līdzekļu starpniecību plānots pārfinansēt par ilgtermiņa parādsaistībām uz izdevīgākiem nosacījumiem, tādējādi atbrīvojot arī finanšu tirgū pieejamos kredītresursus. Tuvākais būtiskākais valsts parāda pārfinansēšanas termiņš ir 2009. gada 6. februāris, kad jāatmaksā 194,92 milj. latu.

SVF valdes 23. decembra lēmums paredz 1,68 miljardu eiro finanšu atbalsta sniegšanu Latvijai, kā arī grafiku, kādā attiecīgā SVF finanšu palīdzība Latvijai būs pieejama tuvāko trīs gadu laikā, sākot ar šā gada 29. decembri un beidzot ar 2011. gada 15. februāri. Turpmāk SVF aizdevuma daļu izsniegšana paredzēta ik ceturksni, lielāko palīdzības apjomu paredzot 2009. gadā. Kopā no SVF paredzēti 10 maksājumi.

-