Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 16. marts 2010

Lems par Parex bankas restrukturizācijas plānu

Otrdien, 16.martā, Ministru kabinetā (MK) izskatīja AS „Parex banka” restrukturizācijas modeļus un pieņēma zināšanai VAS „Latvijas Privatizācijas aģentūra” (PA) ziņojumu par darbu pie t.s. modeļa, kas paredz perspektīvu un nākotnes bankas biznesa profilam atbilstošo aktīvu nodalīšanu jaunā uzņēmumā (jaunajā bankā). Šo modeli atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām vadlīnijām valdībai rekomendē īstenot valdības piesaistītais starptautiskais finanšu konsultants „Nomura International plc”. PA arī informēja, ka notiek šī restrukturizācijas modeļa padziļināta izpēte un uzsvēra, ka klientu sadarbību ar banku pārveide nekādā veidā neietekmēs.

Lēmums par bankas restrukturizācijas modeli ir būtisks, lai pabeigtu AS „Parex banka” pārveides plānu un pēc saskaņošanas ar atbildīgajām institūcijām Latvijā Finanšu ministrija to iesniegtu apstiprināšanai Eiropas Komisijai (EK), tādējādi ievērojot EK noteikto kārtību attiecībā uz valsts atbalsta sniegšanu finanšu institūcijām.

Aktīvu un saistību nodalīšana tiks uzsākta tikai pēc bankas restrukturizācijas modeļa saskaņošanas ar EK. Restrukturizācijas rezultātā nodalīs aktīvus, kuri nav saistīti ar bankas pamatbiznesu, lai tos apsaimniekotu un pārdotu atbilstoši apstiprinātajai aktīvu pārvaldīšanas stratēģijai. Pēc restrukturizācijas banka varēs atsākt kreditēšanu, jo AS „Parex banka” jau panākusi vienošanos par finansējuma avotu kredītiem mazajiem un vidējiem Baltijas uzņēmumiem, tādējādi ieņemot svarīgu vietu reģiona ekonomiskās atveseļošanas stratēģijā.

Atbilstoši MK lēmumam, šā gada 25.janvārī PA atjaunoja līgumu ar vadošo „Parex banka” pārdošanas konsultantu – starptautisko investīciju banku “Nomura International plc” par restrukturizācijas plāna izstrādi, ieviešanu un restrukturizācijas rezultātā izveidoto vienību pārdošanu. „Nomura International plc” analīze liecina, ka esošo AS „Parex banka” kredītportfeli visefektīvāk var pārvaldīt, nodalot aktīvus, kuri nav saistīti ar jaunās bankas turpmāko stratēģisko attīstību. Jaunās bankas izveide nodrošinās bankas pozīciju nostiprināšanos Baltijas reģionā, noteikto darbības ierobežojumu atcelšanu un iespēju diversificēt jaunās bankas aktīvu refinansēšanu, tādējādi nodrošinot iespējami pilnīgu valsts atbalsta atmaksu.

-