Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 27. aprīlis 2012

Martā banku kopējais kredītporfelis sarucis par 734 miljoniem latu

Šā gada martā banku sektora kopējais kredītportfelis saruka par 5,6% jeb 734 miljoniem latu, ko galvenokārt ietekmēja tas, ka marta datos vairs netiek iekļauta Parex banka. Neņemot vērā Parex bankas ietekmi, kredītportfelis mēneša laikā saruka par 0,1% jeb 16.6 milj. latu un marta beigās sasniedza 12,3 miljardus latu.

Martā bankas kopumā jaunos kredītus izsniegušas 109,5 miljonu latu apmērā, t.sk. 33 miljoni latu – Latvijas nefinanšu uzņēmumu attīstībai, 8,7 miljoni latu – Latvijas finanšu uzņēmumiem, 15,3 miljoni latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 52,4 miljoni latu – nerezidentiem. Uzņēmumu segmentā martā visvairāk jaunos kredītos izsniegts tirdzniecības nozarei (6,5 miljoni latu), apstrādes rūpniecības nozarei (5,2 miljoni latu), šīm nozarēm seko citi pakalpojumi (4,3 miljoni latu), lauksaimniecība (3,5 miljoni latu) un operācijas ar nekustamo īpašumu (3,3 miljoni latu). Savukārt privātpersonu segmentā lielāko daļu no jaunizsniegtajiem kredītiem martā veido kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam (10,9 miljoni latu).

Līdz ar Parex bankas aiziešanu no banku sektora martā būtiski uzlabojās banku kredītportfeļa kvalitāte, taču neņemot vērā AS "Parex bankas" ietekmi, izmaiņas kredītportfeļa kvalitātē mēneša laikā bija ļoti nebūtiskas - tikai nedaudz saruka vien kredītu ar kavējumu līdz 30 dienām īpatsvars. Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī marta beigās sasniedza 13,7%. Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars rezidentu privātpersonu kredītportfelī marta beigās sasniedza 16,5%, savukārt rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī - 13,4%. Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums marta beigās sasniedza 1,25 miljardus latu jeb 10,2% no banku kopējā kredītportfeļa.

Banku kopējā gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem līdz marta beigām sasniedza 70,2 miljonus latu jeb par 50,4% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir auguši gan tīrie komisijas naudas ienākumi – par 43,8%, gan tīrie procentu ienākumi – par 17,1%.

-