Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 03. augusts 2009

Moody’s Parex bankai piešķir stabilu reitinga attīstības prognozi

Šī gada 30. jūlijā reitingu aģentūra Moody's Investors Service (Moody's) apstiprināja Parex bankas ilgtermiņa reitingu iepriekšējā līmenī. Reitinga prognoze noteikta kā stabila, tādējādi noslēdzot Moody's 2008. gada decembrī uzsākto pārbaudi, kurā sākotnēji tika pieļauts reitinga samazinājums.

Moody's stabilo prognozi ilgtermiņa reitingam pamato ar nostiprināto bankas kapitāla bāzi un jauno akcionāru struktūru, kā arī sagaidāmo turpmāko atbalstu no akcionāru, tajā skaitā Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) puses. Moody's ir apstiprinājis arī iepriekš bankai piešķirto finansiālās drošības reitingu E, nosakot tam stabilu prognozi, kā arī īstermiņa reitingu Not-Prime.

Reitingu aģentūra pozitīvi vērtē bankā līdz šim padarīto, stabilizējot darbību kopš satricinājumiem 2008. gada rudenī, paveikto darbu izmaksu samazināšanas jomā, kā arī ERAB kļūšanu par bankas akcionāru. Bez tam tiek atzīts, ka pozitīvi vērtējams arī valsts atbalsts bankas darbībai.

Parex banka valdes loceklis, Finanšu un resursu direkcijas vadītājs Roberts Stuģis, komentējot Moody's paziņojumu, uzsver: „Esam gandarīti, ka starptautiski atzīti eksperti pozitīvi novērtē bankā līdz šim paveikto. Piekrītam Moody's, ka bankas rādītājus ietekmē sarežģītā ekonomiskā situācija valstī. Taču, veicot izmaksu optimizāciju un būtisku reorganizāciju, banka var sekmīgi pārvarēt ekonomisko krīzi, kā arī atjaunot pelnītspēju un nodrošināt valsts sniegtā atbalsta atmaksu iespējami ātrā laika periodā.”

-