Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 19. novembris 2008

„Moody’s” maina „Latvijas Krājbankas” ilgtermiņa reitinga nākotnes perspektīvas

Kredītreitingu aģentūra „Moody’s Investors Service” mainījus “Latvijas Krājbankas” finansiālās stabilitātes reitinga D- un Ba2 ilgtermiņa noguldījumu reitinga nākotnes perspektīvas no stabilām uz negatīvām. Bankas „Not Prime” īstermiņa noguldījumu reitings apstiprināts līdzšinējā līmenī.

„Moody’s” atzīst, ka „Latvijas Krājbanku” balsta lielā depozītu bāze, kas uz 2008. gada septembra beigām veidoja 92% no bankas kopējiem finanšu līdzekļiem. Rezultātā „Latvijas Krājbankas” likviditātes profils nav pakļauts riskam nespēt segt parādus tuvākajā laikā.

Reitingu aģentūra norāda, ka „Latvijas Krājbankas” finansiālās stabilitātes un noguldījumu reitingu pazemināšanos varētu iespaidot tās aktīvu kvalitātes vājināšanās vai bankas likviditātes profila nospriegošanās, ko radītu tirgus apstākļi Latvijas banku sektorā.

-