Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 12. janvāris 2009

„Moody’s” pārvērtē Latvijas kredītreitingu

Otrdien, 7. janvārī, starptautiskā reitingu aģentūra „Moody’s”, sekojot „Fitch” un „Standard&Poor’s” vērtējumiem, samazināja Latvijas kredītreitingu ārzemju un vietējā valūtā no A3 uz Baa1, saglabājot negatīvu sava reitinga nākotnes perspektīvu. Tomēr Latvija saglabāta investēšanai labvēlīgo valstu zonā.

„”Moody’s” vērtējumu pakete demonstrē atbalstu valdības apņēmīgajai rīcībai, piesaistot ārvalstu donoru palīdzību. Lai gan pagājušajā gadā ir strauji samazinājušies ieņēmumi galvenokārt no pievienotās vērtības nodokļa, kopumā 2008. gads nodokļu ieņēmumu ziņā bijis par 12% sekmīgāks nekā 2007. gads. Visi šie fakti kopumā dod pozitīvu signālu ārvalstu investoriem un starptautiskajām organizācijām,” saka finanšu ministrs Atis Slakteris.

Ziņojumā ir uzsvērts, ka saņemtā starptautiskā finanšu palīdzība ir stabila valūtas kursa garants. Tādējādi analītiķi atzīst, ka vajadzētu nostiprināties ārzemju investoru un vietējo noguldītāju pārliecībai, ka Latvija ieviesīs eiro, iespējams, jau 2012. gadā. „Moody’s” piekrīt, ka pieņemtais ekonomikas stabilizācijas plāns mazinās spiedienu uz banku sistēmu un fiksēto valūtas kursu, kā arī ļaus valdībai kompensēt budžeta deficītu nākamo divu gadu laikā. Šis plāns nodrošinās ekonomikas attīstīšanos mērenā tempā, novēršot krīzēm raksturīgo nevienmērīgumu.

„Moody’s” akcentē arī riskus, kas saistīti ar valdības izstrādāto ekonomikas programmu. Tā kā aizņēmuma līmenis privātajā sektorā ir relatīvi augsts, pazeminās tirgus aktivitāte, plānotās rīcības var arī bremzēt ekonomikas atkopšanos.

Tāpat „Moody’s” samazināja reitingu Latvijas saistībām ārvalstu valūtā uz Aa2 no Aa1, taču saglabāja pozitīvu šī vērtējuma nākotnes vērtējumu. Depozītiem ārvalstu valūtā reitinga griesti samazināti uz Baa1. Savukārt valsts īstermiņa ārvalstu un nacionālo valūtu reitings, kā arī īstermiņa depozītu reitinga griesti ārvalstu valūtā samazināti no P-1 uz P-2.

-