Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 30. septembris 2008

„Moody's” samazinājusi „Hipotēku bankas” reitingu

„Moody's Investor service” ir samazinājusi „Hipotēku bankai” piešķirtā ilgtermiņa valūtas saistību reitinga A2 prognozi no stabils uz negatīvs. Prognozes izmaiņas saistītas ar 25.09.2008. veiktajām Latvijas Republikas ilgtermiņa valūtas saistību reitinga A2 prognožu pazemināšanu no stabils uz negatīvs. Va/s „Latvijas hipotēku un zemes banka” ir 100% valstij piederoša banka un tās reitings ir pakļauts tai skaitā valsts reitinga griestiem.

„Hipotēku Bankai” piešķirtā ilgtermiņa nacionālās valūtas saistību reitings tiek saglabāts iepriekšējā līmenī A2 ar nākotnes prognozi stabils.

Va/s „Hipotēku Bankas” aktīvi uz 2008. gada 30. jūniju bija 997 milj. LVL, bet pašu kapitāls kopā ar subordinētājām saistībām sastādīja 97 milj. LVL.
-