Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 30. jūnijs 2008

„Multibanka” maina nosaukumu uz „SMP Bank”

Sākot ar 17. jūniju, „Multibanka” ir oficiāli reģistrēta ar jaunu nosaukumu „SMP Bank". Izmaiņas ir saistītas ar "Multibanka" akciju kontrolpaketes turētāja maiņu, ko šī gada 6. maijā pabeidza Krievijas Federācijas banka "SMP Bank" ar centrālo biroju Maskavā.

„SMP Bank" apstiprina, ka bankas nosaukuma maiņa nekādā veidā neiespaido jebkādus kontraktus, līgumus vai citus juridiskus dokumentus, kas tikuši atbilstoši parakstīti „Multibanka" vārdā.

„SMP Bank" saimnieciskās darbības stratēģija paredz tālāku bankas finanšu pakalpojumu klāsta paplašināšanu un kvalitātes celšanu, turpinot darbu, ko „Multibanka” veic jau kopš 1994. gada.

 

-