Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 05. novembris 2008

„Nordea banka” uzņēmumiem šogad izsniegusi kredītus 252 miljonu latu apmērā

Šī gada pirmajos trijos ceturkšņos „Nordea bankas” izsniegto kredītu apjoms uzņēmumiem ir pieaudzis par 252 miljoniem latu. Līdz ar to „Nordea banka” ir palielinājusi savu kopējo kredītportfeli uzņēmumiem līdz 1,12 miljardu latu apjomam. „Nordea bankas” kredīti uzņēmējiem sastāda 56% no bankas kopējā kredītportfeļa.

„Nordea bankas” valdes loceklis un korporatīvo darījumu departamenta vadītājs Gustavs Eglītis: „Līdzšinējā „Nordea bankas” pragmatiskā un konservatīvā kredītpolitika ir ļāvusi mums šī gada pirmajos trīs ceturkšņos uzrādīt pārliecinošus peļņas rādītājus. Savas ilgtermiņa stratēģijas rezultātā esam ne tikai sasnieguši straujus izaugsmes rādītājus un palielinājuši savas tirgus daļas, bet arī spējuši nodrošināt kvalitatīvu un veiksmīgi diversificētu uzņēmumu kreditēšanas kredītportfeli.”

Nordea bankas vietējo korporatīvo klientu nodaļas vadītājs Jānis Zagorskis: „”Nordea bankas” kredītportfeļa sadalījums atspoguļo Latvijas tautsaimniecības ekonomiski aktīvākās nozares un ir labi sabalansēts. Pēdējā gada laikā novērojam, ka mums ir samazinājusies tā kredītportfeļa daļa, kas izsniegta uzņēmumiem, kas nodarbojas ar nekustamajiem īpašumiem un ar būvniecību saistītiem uzņēmumiem, savukārt, ir palielinājies to kredītu īpatsvars, kas izsniegti valsts un pašvaldību projektiem un apstrādes rūpniecībai. Vienlaikus mēs redzam, ka uzņēmēji aizvien aktīvāk interesējas par kompleksu „Nordea bankas” pakalpojumu piedāvājumu spektru, tai skaitā, arī par „Nordea Markets” pakalpojumiem attiecībā uz efektīvas naudas un risku vadību. Mēs esam pārliecināti, ka pazeminātas ekonomikas apstākļos ieguvēji būs tie „Nordea bankas” klienti, kas spēs efektīvi izmantot visu bankas piedāvājumu kompleksu un veidos „mājas bankas” attiecības.”


-