Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Otrdiena, 22. marts 2011

Par Parex bankas atsevišķu kredītu iegādi interesi izrādījuši vairāk nekā 100 investori

Pēdējā pusgada laikā par Parex bankas atsevišķu kredītu iegādi interesi ir izrādījuši vairāk nekā 100 institucionālo investoru, vienlaikus notikušas sarunas ar nopietniem tirgus spēlētājiem no Lielbritānijas, Krievijas, Šveices, Arābu Emirātiem un citām valstīm. Tomēr, kā atzīst banka, piedāvātais cenu līmenis būtiski atpaliek no attiecīgo aktīvu potenciālās tirgus vērtības un tādējādi neatbilst bankas interesēm.

“Kā rāda starptautiskā pieredze, jebkurš problemātisko aktīvu pārvaldītājs sākotnēji mēģina savā kredītportfelī esošos aktīvus restrukturizēt, un tikai tad, ja tas neizdodas, īsteno tālākas darbības. Pastāv divas iespējas – veikt piedziņas procesu un aktīva pārņemšanu, vai arī piedāvāt attiecīgo aktīvu investoriem.  Parex banka kā risinājuma banka strādā tikai astoņus mēnešus, kas ir salīdzinoši īss laiks, un mūsu bizness vēl nav tādā attīstības ciklā, lai tiktu uzsākta aktīvu masveida piedāvāšana investoriem”, norāda Parex bankas valdes priekšsēdētājs Kristofers Gviljams.

“Šobrīd pasaulē par tā sauktajiem sliktajiem kredītiem ir vērojama liela interese, tomēr investori pārsvarā skatās uz viegli realizējamiem aktīviem, kuru vērtības pieaugums nākotnē ļautu būtiski  palielināt ieguldītās naudas apjomu. Jāuzsver, ka tieši ar aktīvu vērtības paaugstināšanu nodarbojas arī Parex bankas menedžmenta komanda -  mēs pārņemam un pārvaldām aktīvus, lai pēc dažiem gadiem, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, tos maksimāli izdevīgi pārdotu. Parex bankas pieredze ir unikāla tikai Latvijas mērogā, savukārt pasaulē risinājumu bankas modelis nav nekas jauns vai neparasts - strādādams starptautiskajā finanšu sektorā,  es ar to esmu darbojos gandrīz divdesmit gadus,” uzsver   K.Gviljams.

-