Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 22. aprīlis 2009

Paraksta līgumus par Parex bankas akciju pārdošanu ERAB

Ceturtdien, 16.aprīlī, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) prezidents Tomas Mirovs, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētājs Artūrs Grants un Parex bankas valdes priekšsēdētājs Nils Melngailis parakstīja akciju pirkuma līgumus, ka pēc bankas pamatkapitāla palielināšanas ERAB iegādāsies 57 506 825 Parex bankas balsstiesīgās vārda akcijas, kas sastāda 25% un 1 akciju no bankas pamatkapitāla.

Akciju iegādes cena noteikta 1 lata apmērā par katru akciju un parakstītais akcionāru līgums paredz pušu sadarbības noteikumus pēc ERAB kļūšanas par Parex bankas mazākuma akcionāru, kā arī akciju tālākas pārdošanas nosacījumus.

Viens no akciju pirkuma līguma spēkā stāšanās priekšnosacījumiem ir līguma parakstīšana par ERAB aizdevumu Parex bankai subordinētā kapitāla palielināšanai 22 miljonu eiro apmērā. Šo līgumu plānots noslēgt pēc akciju pirkuma līguma un akcionāru līguma noslēgšanas. Tāpat nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas saskaņojumu papildu valsts atbalstam, ieguldot līdzekļus bankas kapitālā.

Parex bankas valdes priekšsēdētājs Nils Melngailis uzsvēra, ka ERAB iesaistīšanās bankas pamatkapitālā, kā arī subordinētais aizdevums ļaus Parex bankai turpināt atveseļošanos un atgūt klientu uzticību: „Līdz ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas kļūšanu par Parex bankas akcionāru, esam ieguvuši spēcīgu partneri ar ievērojamu pieredzi banku restrukturizācijā, kas pašreizējos globālās finanšu krīzes apstākļos ir īpaši būtiski. Parakstītais līgums liecina ne tikai par Latvijas finanšu sistēmas stabilizēšanos un raida starptautiskajai sabiedrībai pozitīvu signālu par Latvijas investīciju vidi, bet arī ir novērtējums Parex bankas potenciālam un palielina bankas vērtību iespējamo investoru acīs.”

Tomas Mirovs norādīja, ka ERAB investīciju mērķis ir atbalstīt Parex banku visgrūtākajā brīdī tās vēsturē: “Mūsu iesaistīšanās sekmēs uzticības atjaunošanos bankai un visam Latvijas finanšu sektoram. Kā akciju turētājs Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka varēs vairāk iesaistīties Parex bankas tālākās biznesa stratēģijas pārvērtēšanā, izstrādē un realizēšanā.”

Kā iepriekš ziņots, 2009. gada 24. martā Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja ERAB iesaisti bankas pamatkapitālā. ERAB ir liela pieredze banku restrukturizēšanā. Šīs organizācijas iesaistīšanās restrukturējamo banku kapitālā tiek uzskatīta par pozitīvu signālu bankas dzīvotspējai un attīstības potenciālam.

-