Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 26. februāris 2010

Parex banka par 31 miljonu palielinājusi pamatkapitālu

Piektdien, 26. februārī, izdarīts ieraksts komercreģistrā par Parex bankas pamatkapitāla palielināšana par 31,5 miljoniem latu, kas tika veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23. februāra lēmumu.

Bankas pamatkapitāls palielināts, izmantojot daļu no bankā izvietotā valsts termiņnoguldījuma, tādēļ papildus finansējums pamatkapitāla palielināšanai nav nepieciešams. Šī darījuma rezultātā bankas kopējo saistību apjoms pret Latvijas valsti nepalielināsies.

Saskaņā ar valdības lēmumu, veicot slēgto akciju emisiju, Parex bankas pamatkapitāls palielināts par 31 500 000 latiem, emitējot 31 500 000 vārda akcijas bez balsstiesībām LVL 1 nominālvērtībā. Emitētās akcijas iegādājusies VAS „Privatizācijas aģentūra”, tādējādi palielinot tās līdzdalību bankas pamatkapitālā. Pēc izmaiņu Parex bankas pamatkapitālā reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā, VAS „Privatizācijas aģentūra” pieder 77% bankas akciju, bet Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas īpašumā ir 20% akciju.

Savukārt, balsstiesīgo akciju proporcija saglabāsies nemainīga. 25% un 1 balsstiesīgā akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai, bet Privatizācijas aģentūras īpašumā ir 70,6% balsstiesīgo akciju.

-