Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Sestdiena, 30. maijs 2009

Parex banka parakstījusi līgumu ar Latvijas Garantiju aģentūru

Ceturtdien, 28.maijā, Parex bankas vecākais viceprezidents, Korporatīvo un institucionālo klientu apkalpošanas direkcijas vadītājs Druvis Mūrmanis un Latvijas Garantiju aģentūras (LGA) direktors Ivars Golsts parakstīja sadarbības līgumu par garantiju saņemšanas iespēju uzņēmējiem.

„Bankas klienti uz šīm garantijām var pretendēt jau tagad, ja agrāk saņemts investīciju kredīts, apgrozāmo līdzekļu kredīts vai līzings, un ir atbilstoši nosacījumi. Bankai tas ir svarīgi, jo tas ļaus sniegt papildu atbalstu bankas klientiem – komersantiem, kuri darbojas valsts noteiktās nozarēs,” uzsver Druvis Mūrmanis.

Līgums paredz sadarbību valsts atbalsta sniegšanā uzņēmumiem, nodrošinot iespēju saņemt bankas finansējumu gadījumos, ja uzņēmēja piedāvātais nodrošinājums nav pietiekošs.

LGA direktors Ivars Golsts norāda: “Valsts atbalsta sniegšana uzņēmējiem šobrīd ir ļoti būtisks solis stagnējošās ekonomiskas sildīšanai. Tā ir jauna cerība un stimuls komersantiem turpināt darboties un domāt par jaunām attīstības iespējām. Prieks, ka Parex banka turpina savu atveseļošanos, un šī līguma noslēgšana parāda, ka banka domā ilgtermiņā.”

2009.gada 24.martā Ministru Kabinets pieņēma „Noteikumus par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai”. Tie paredz kārtību, kādā LGA piešķirs garantijas komersantiem un nosacījumus garantiju saņemšanai. Maksimālais garantijas apjoms vienam uzņēmumam ir 3 miljoni eiro, un garantija sedz ne vairāk kā 80% no kopējās darījuma summas.

-