Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 28. augusts 2009

Parex banka pievienojas ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā

Parex banka pievienojusies ētikas kodeksam hipotekārās kreditēšanas jomā, apņemoties to ieviest līdz 2010.gada 1.jūlijam. Ētikas kodeksa mērķis ir nodrošināt informācijas caurskatāmību un salīdzināmību, nodrošinot patērētājiem informāciju par iekšzemes un pārrobežu aizdevumiem mājoklim.

Baltijas klientu apkalpošanas daļas vadītāja Agnese Paegle norāda: “Atsākot hipotekāro kreditēšanu, mūsu klientam būs garants, ka darbosimies saskaņā ar Eiropas valstu labāko praksi un normatīviem, nodrošinot pilnīgu informāciju par kreditēšanas nosacījumiem pirms līguma noslēgšanas.”

Bankām, kuras pieņēmušas lēmumu ieviest kodeksu, tas jāpublisko bankas informatīvajos materiālos, kā arī klientam jānodrošina vispārīga informācija bankas filiālēs par mājokļu piedāvājumu un kredīta nosacījumiem, ietverot galvenos izmaksu nosacījumus. Informācijas apjoms un pasniegšanas veids ir standartizēts, lai potenciālie kredītņēmēji piedāvājumus varētu vienkāršāk salīdzināt un izvēlēties izdevīgāko un savām vajadzībām atbilstošāko.

Kodeksa ieviešanu un efektivitāti kontrolē Eiropas Komisija.

Pašlaik Eiropas Hipotekārās federācijas izstrādātajam uzvedības kodeksam ir pievienojusies 21 Eiropas valsts. Parex banka ir starp pirmajām Latvijas komercbankām, kas pievienojusies šim kodeksam. Kopš 2002.gada 30.septembra šim kodeksam pievienojušās vairāk kā 3600 institūcijas, kas izsniedz hipotekāros kredītus.

-