Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 08. februāris 2010

Parex banka plāno atmaksāt sindicēto kredītu 218 miljonu latu apmērā

Pēc Parex bankas sniegtās informācijas, no kārtējam maksājumam nepieciešamajiem aptuveni 218 miljoniem latu banka no saviem līdzekļiem spēs nodrošināt aptuveni 118 miljonus latu sindicēto kredītu atmaksai. Par atlikušo daļu nepieciešamo līdzekļu valsts kā īpašnieks sniegs bankai atbalstu saskaņā ar iepriekš plānoto grafiku un apjomu. Valsts plāno nodrošināt papildu finanšu līdzekļus jauna termiņnoguldījuma veidā aptuveni 100 miljonu latu (145 miljonu eiro ekvivalents) apmērā Parex bankā. Šis jautājums tiek virzīts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 9.februārī.

2009.gada martā, Latvijas valstij noslēdzot galvojumu līgumus ar Parex bankas sindicēto kredītu devējiem, tā kā bankas lielākais akcionārs uzņēmās galvojuma saistības kredītu atmaksas nodrošināšanā. Parex bankas vienošanās ar sindicēto kredītu devējiem paredzēja izmaiņas sindicēto kredītu atmaksas grafikā, kas paredzēja 30% no kopējās aizdevuma summas jeb 232,5 miljonus eiro (aptuveni 163,4 miljonus latu) atmaksāt 2009.gada martā, savukārt 40% jeb 310 miljonus eiro (217,8 miljonus latu) – 2010.gada februārī un 30% jeb 232,5 miljonus eiro (163,4 miljonus latu) – 2011.gada maijā.

Saskaņā ar Valsts kases datiem, Latvijas valsts septiņos termiņdepozītos Parex bankā bija noguldījusi 622 miljonus latu. Atbilstoši 2009.gada 8.maijā Ministru kabinetā apstiprinātajam bankas restrukturizācijas plānam, valsts atbalsts bankai ir ilgtermiņā, kamēr Parex banka sāks atmaksāt valsts noguldījumus. Termiņnoguldījumu procentu maksājumos atbilstoši noslēgtajiem līgumiem Parex banka ir samaksājusi 42,12 miljonus latu.

-