Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 13. janvāris 2010

Parex banka plāno palaist kredītņēmēju atbalsta programmu

Parex banka izstrādā kredītņēmēju atbalsta programmu, kuras ietvaros tām privātpersonām, kurām objektīvu apstākļu dēļ samazinājušies ienākumi un ir grūtības ar kredītu atmaksas grafiku, uz laiku (līdz trīs gadiem) banka piedāvās atvieglotus hipotekāro kredītu atmaksas nosacījumus. Piemēram, samazinot katru mēnesi maksājamo pamatsummu, samazinot procentu likmi vai uz laiku atliekot procentu maksu, vai arī mainot kādus citus noteikumus. Atvieglotie nosacījumi klientam tiks piešķirti uz noteiktu termiņu, taču, kad ienākumu plūsma būs stabilizējusies, atvieglojumi tiks atcelti. Šie nosacījumi tiks piešķirti tikai rūpīgi izvērtējot katru gadījumu individuāli. Programmu tiek plānots uzsākt šī gada pirmajā ceturksnī.

Privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmēju apkalpošanas direkcijas vadītājs Guntis Beļavskis: „Mūsu mērķis ar šo piedāvājumu ir atbalstīt tos klientus, par kuriem esam droši, ka ilgtermiņā atjaunosies to maksātspēja. Atvieglotie nosacījumi netiks piedāvāti nekustamo īpašumu pārpircējiem – to mērķis ir labticīgie kredītņēmēji, kuri ņēmuši kredītu sava ģimenes mājokļa iegādei. Atbalsta programmas uzdevums ir klientiem sniegt iespēju pārvarēt īslaicīgas grūtības, nezaudējot savu mājokli, pasargāt no tiesvedības procesiem, īpašuma atsavināšanas, izsoles un maksātnespējas procedūras.”

-