Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Ceturtdiena, 08. oktobris 2009

Parex banka procentu maksājumos valstij samaksājusi 38 miljonus latu

Par sniegto likviditātes atbalstu Parex banka procentu maksājumos no pagājušā gada novembra līdz šī gada oktobrim valstij samaksājusi vairāk kā 38 miljonus latu – Valsts kasei par noguldītajiem depozītiem – 35,7 miljonus, Privatizācijas aģentūrai – 2,7 miljonus par ieguldījumu subordinētajā kapitālā.

Šobrīd Valsts Kases kopējais noguldījumu apjoms Parex bankā ir 646,3 miljoni latu. Visi Valsts Kases noguldījumi Parex bankā ir nodrošināti ar atbilstošām ķīlām.

Parex banka par savu galveno mērķi ir izvirzījusi atgriešanos privātā investora īpašumā. Bankas vadība par stratēģiskajām prioritātēm uzskata bankas darba organizācijas pārstrukturēšanu, lai padarītu to efektīvāku un ekonomiskāku, kā arī neatkarīga bankas finansējuma un kapitāla pietiekamības nodrošināšanu, kas veicinātu iespējami ātrāku Valsts Kases sniegtā finansiālā atbalsta atgriešanu.

-