Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Sestdiena, 19. jūnijs 2010

Parex banka veic pirmo sadalīšanas mēģinājumu

Turpinot gatavoties Ministru kabineta apstiprinātajā Parex bankas restrukturizācijas plānā paredzētajai bankas sadalīšanai, Parex banka 19. jūnijā veikusi pirmo operacionālās sadalīšanas mēģinājumu, lai testa vidē pārbaudītu IT un citu sistēmu migrāciju, veidojot jauno banku un risinājuma banku.

Operacionālās direkcijas vadītājs Kaspars Cikmačs skaidroja, ka gatavošanās process bankas operacionālajai sadalīšanai norit saskaņā ar iepriekš plānoto grafiku. Tajā paredzēts testa vidē veikt vairākus sadalīšanas ģenerālmēģinājumus, lai noteiktajā termiņā būtu maksimāli gatavi praktiski īstenot bankas sadalīšanu un šis process noritētu bez kļūmēm.

Savukārt dienu iepriekš, 18. jūnijā, Finanšu ministrija izsniedza aizdevumu Privatizācijas aģentūrai, lai „Parex bankas” restrukturizācijas ietvaros nodibinātu „Jauno banku”. Kā zināms, 1.jūnijā Ministru kabinets nolēma, ka, turpinot darbu pie „Parex bankas” restrukturizācijas, Privatizācijas aģentūrai jādibina kredītiestāde, tā saucamā „Jaunā banka” ar pamatkapitālu 4  miljoni latu. Izpildot nolemto, 18.jūnijā tika parakstīts Finanšu ministrijas līgums ar Privatizācijas aģentūru par aizdevuma sniegšanu, lai finansētu „Jaunās bankas” pamatkapitālu.

Aizdevuma izsniegšanai izmantota daļa no iepriekš veiktajiem noguldījumiem „Parex bankā”, tādējādi samazinot kopējo Valsts kases noguldījumu apjomu bankā par attiecīgo summu.

-