Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 30. jūlijs 2010

Parex banka vēršas tiesā pret Karginu un Krasovicki

Piektdien, 30. jūlijā, Parex banka ir vērsusies tiesā pret bankas bijušajiem valdes locekļiem Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki, prasot viņiem atlīdzināt savas darbības laikā bankai nodarītos zaudējumus.

Izvērtējot laika posmā no 1995. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 5. decembrim slēgtos aizdevumu un noguldījumu līgumus starp banku un abiem bijušajiem bankas valdes locekļiem, kuri vienlaicīgi bija arī Parex bankas vairākuma akcionāri, kā arī ar viņiem saistītām personām, Parex banka ir konstatējusi virkni darījumu, kas noslēgti pretēji bankas interesēm un piemērojot bankai īpaši neizdevīgus noteikumus, kas būtiski atšķiras no nosacījumiem, uz kādiem nesaistītas puses noslēgtu šādus līgumus. Darījumu analīze liecina, ka minētajā periodā tie faktiski ļāvuši bijušajiem valdes locekļiem iedzīvoties uz bankas rēķina.

Šādi secinājumi izriet no veiktās juridiskās un finanšu izpētes un apstākļu detalizētas un kompetentas analīzes, ko Parex bankas uzdevumā ir veikuši gan Latvijas, gan starptautiska mēroga finanšu un juridiskie konsultanti: advokātu birojs Herbert Smith LLP (Londona), auditorfirma KPMG LLP (Londona) un zvērinātu advokātu birojs „Eversheds Bitāns” (Latvija).

Būtiski, ka pēc bankas rīcībā esošās informācijas šie līgumi tikuši slēgti V.Karginam un V.Krasovickim atrodoties interešu konfliktā un pārkāpjot vairāku likumu normas. Līdz ar to abu bijušo bankas valdes locekļu darbībās ir saskatāmi būtiski likumā noteikto valdes locekļu pienākumu pārkāpumi, bankai nodarot ievērojamus zaudējumus. Komerclikums nosaka, ka valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam, un paredz arī valdes locekļu atbildību par zaudējumiem, ko tie ar savu darbību vai bezdarbību nodarījuši attiecīgajai kapitālsabiedrībai. Tādēļ bankai ir tiesības vērsties tiesā pret attiecīgajiem bijušajiem valdes locekļiem, prasot atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus.

Vienlaicīgi, celtās prasības ietvaros Parex banka vēršas pret V.Karginu un V.Krasovicki arī par zaudējumu atlīdzību saistībā ar 2008.gada novembrī noslēgtā Ieguldījuma līguma pārkāpumiem.

Valsts bankas kapitāldaļas no V.Kargina un V.Krasovicka pārņēma 2008.gada 5.decembrī. Šobrīd Parex bankas 76,6% akciju īpašnieks ir Privatizācijas aģentūra, bet 19,7% akciju pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.

-