Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 14. jūnijs 2010

Parex bankai ierobežojumi būs līdz gada beigām

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēma pagarināt noteikto saistību izpildes ierobežojumu termiņu Parex bankai  līdz šā gada 31.decembrim.  Kā norādīja FKTK biroja vadītāja Anna Dravniece, lēmums skaidrojams ar to, lai nepieļautu neprognozējamu naudas līdzekļu aizplūšanu no Parex bankas, tādējādi saglabājot mērenas noguldījumu izmaiņas, kas savukārt nodrošinātu bankas darbības stabilitāti un maksātspēju, un neapdraudētu sekmīgu restrukturizācijas plāna īstenošanu. Turpretim paši ierobežojumi netika grozīti.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pieņemot lēmumu, ņēma vērā valsts veiktos pasākumus Parex bankas stabilitātes nodrošināšanā un finansiālo rādītāju uzlabošanā, izvērtēja bankas finansiālo stāvokli un secināja, ka banka ir ievērojusi likviditātes rādītāju kopš 2009. gada novembra, nav vērojama strauja naudas līdzekļu aizplūšana, un Parex bankas kapitāla pietiekamības rādītājs šī gada 30. aprīlī bija 9.25%.

Komisijai ir tiesības arī pagarināt ierobežojumu darbības laiku līdz komercdarbības atbalsta Parex bankai sniegšanas beigām. Šis lēmums ir samērīgs un ir attaisnojams ar valsts līdzšinējo atbalstu bankas finanšu rādītāju uzlabošanā un stabilitātes nodrošināšanā, kā arī ar ievērojamu sabiedrības ieguvumu – finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanu, salīdzinot ar bankas klientu interesēm īstermiņā.

-