Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 03. aprīlis 2009

„Parex bankai” pērn 124 miljonu lieli zaudējumi

Pērn, 2008. gadā, „Parex bankas” neto zaudējumi sasniedza 124 miljonu latu. Banka to skaidro ar piesardzīgu portfeļa vērtējumu, kā rezultātā tika izveidoti uzkrājumi nedrošajiem kredītiem aptuveni 107 miljonu latu apmērā. Bez tam, nelabvēlīgā situācija pasaules finanšu tirgos atsaucās arī uz „Parex bankas” vērtspapīru portfeļa kvalitāti, attiecīgi radot nepieciešamību izveidot uzkrājumus 29 miljonu latu apmērā.

2008. gadā bankas aktīvi pieauga par 8.3%, salīdzinot ar 34.6% pieaugumu 2007. gadā. Kredītportfelis pieauga par 0.4%, sasniedzot 1.74 miljardus latu, kamēr noguldījumu apjoms sasniedza 1.9 miljardus latu, no kuriem 1.2 miljardi bija klientu noguldījumi.

Šobrīd bankas noguldītāju vidū ir 20 tūkstoši uzņēmumu, kā arī 271 tūkstotis privātpersonu. 2009. gada 28. februārī „Parex bankas” tirgus daļa pēc kopējā noguldījumu apjoma sasniedza 12.7. Tajā pat laikā bankas tirgus daļa pēc kopējo aktīvu, kā arī kredītu apjoma bija attiecīgi 14.7% un 11.3%.

„Parex bankas” konsolidētie zaudējumi 2008. gadā bija 131 miljons latu un pašu kapitāls gada beigās bija 79.1 miljons latu. Turpretim ieņēmumi pirms uzkrājumiem, nolietojuma un nodokļiem sasniedza 23 miljonus latu.

Pēc gada beigām Latvijas valdība nolēma palielināt bankas kapitālu par 227 miljoniem latu, ar mērķi nodrošināt bankas kapitāla pietiekamības rādītāju 12% apmērā. Eiropas Komisijai vēl ir jāapstiprina šis kapitāla palielinājums.

-