Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Piektdiena, 24. jūlijs 2009

Parex bankas kredītportfelis – 1,63 miljardi latu

Atbilstoši Parex bankas neauditētajiem finanšu rezultātiem uz šī gada 30. jūniju bankas kredītportfelis bija 1,63 miljardi latu, noguldījumi - 1,64 miljardi latu, kopējie aktīvi bija 2,70 miljardi latu, savukārt kapitāla un rezervju apjoms 2009. gada jūnija beigās sasniedza 183,6 miljonus latu.

Veicot detalizētu aktīvu izvērtējumu un veidojot tiem atbilstošus uzkrājumus, šī gada pirmo pusgadu Parex banka noslēdza ar kopējiem neto zaudējumiem 44,5 miljonu latu apmērā, t.sk., izveidoti uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumam 46,6 miljonu latu apmērā. Savukārt, par noguldījumiem bankā Parex banka Valsts kasei procentu maksājumos pirmajā pusgadā samaksājusi 20,5 miljonus latu.

-