Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Ceturtdiena, 08. aprīlis 2010

Parex bankas noguldījumu apjoms sasniedzis 1 miljardu latu

Šā gada pirmajos trijos mēnešos turpinājis palielināties noguldījumu apjoms Parex bankā, un apkopotie dati liecina, ka kopējais depozītu apjoms martā sasniedza 1,019 miljardus latu, neskaitot valsts noguldījumus. Iepriekš šāds noguldījumu apjoms bankā tika reģistrēts 2009. gada aprīlī.

Kopš šī gada sākuma kopējais klientu noguldījumu apjoms bankā ir pieaudzis par 117 miljoniem latu. Pieaugums ir vērojams visos bankas biznesa segmentos, taču visvairāk korporatīvo klientu segmentā - par 59 miljoniem latu. Īpaši straujš klientu noguldījumu apjoma pieaugums vērojams pēc otrā maksājuma veikšanas sindicēto kredītu aizdevējiem šā gada februārī, kur lielāko daļu summas - 165 miljonus eiro sedza pati Parex banka.

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabinetā pieņemto Parex bankas restrukturizācijas modeli visi bankas noguldītāji automātiski tiks pārcelti uz jauno banku, un tas nekādā veidā neietekmēs klientu un bankas sadarbību, tai skaitā klientiem nevajadzēs pārslēgt līdz šim ar banku noslēgtos līgumus. Restrukturizācijas plāns ir iesniegts apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

-